Aanmelden voor een voltijd bachelor- en ad-opleiding

Je vindt hier informatie over het aanmelden voor een voltijd bacheloropleiding of een associate degree.

Op onze website Werk & Studie staat de procedure voor het aanmelden voor een deeltijd of duale bacheloropleiding of voor een master of cursus.

Ben je een student met een buitenlands diploma? Kijk dan op onze Internationale website hoe jouw aanmeldprocedure verloopt.

Vóór je je gaat aanmelden

 • Je hebt de knoop doorgehakt. Ben je zeker van je keuze? Check hier nog eens goed of je alle stappen voor een zorgvuldige studiekeuze hebt doorlopen of raadpleeg de studiekeuzesite, HU4u via www.hu4u.nl.
 • Controleer hier of je voldoet aan de instroomeisen van de opleiding van jouw keuze.
 • Ga je een opleiding met een numerus fixus volgen? Lees dan hier de procedure voor je opleiding nog eens goed door.

Aanmelden en inschrijven

Stap 1. Meld je aan in Studielink

 • Ga naar Studielink en log in met je DigiD. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl. Houd er rekening mee dat het vijf werkdagen kan duren voor je je DigiD ontvangt. Voor een voltijd bachelor- en ad-opleiding zonder numerus fixus of selectie moet je je uiterlijk op 1 mei 2018 aangemeld hebben in Studielink. Voor bepaalde studenten gelden echter uitzonderingen.
 • Volg de aanwijzingen in Studielink en doe een verzoek tot inschrijving voor de opleiding van je keuze. De HU krijgt automatisch bericht wanneer je een verzoek tot inschrijving in Studielink hebt gedaan. Van Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer van de HU. Houd deze bij de hand wanneer je contact hebt met de HU.
 • Studiefinanciering en je studentenreisproduct vraag je aan via DUO en www.studentenreisproduct.nl.

Stap 2. Studiekeuzecheck

Vervolgens start de studiekeuzecheck van Hogeschool Utrecht. De studiekeuzecheck is bij onze voltijd bachelor- en ad-opleidingen zonder numerus fixus of selectie een verplicht onderdeel van je aanmelding voor het eerste jaar. Zonder deelname aan de studiekeuzecheck kan je aanmelding niet worden voltooid en kun je dus niet starten met de opleiding in september.

 • Digitale intake: je begint met een digitaal intakeformulier die je (vanaf) begin februari ontvangt. Dit is een vragenlijst die je helpt om bewust na te denken over je studiekeuze. We stellen vragen over je mogelijkheden, interesses en motivatie. Ook willen we weten welke studiekeuze-activiteiten je hebt gedaan. Stuur de digitale intake uiterlijk 1 juni 2018 ingevuld retour. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan heb je één maand de tijd om de intake in te dienen.

 • Matchingsdag: heb je je uiterlijk 1 mei aangemeld, dan is de matchingsdag de volgende stap (dit is een verplicht onderdeel). Tijdens deze dag hoor je wat er nodig is om de opleiding succesvol te doorlopen. Onderaan de digitale intake vind je informatie over het aanmelden voor de matchingsdag. De matchingsdag is ook verplicht wanneer je je (zoals bepaalde studenten) mag aanmelden na 1 mei voor het instroommoment van september 2018.

Stap 3. Voltooi je inschrijving

 • Halverwege juni ontvang je per e-mail instructies voor het voltooien van je inschrijving. Dit betreft de betaling van collegegeld, het uploaden van een pasfoto voor je collegekaart en eventueel het opsturen van specifieke documenten. Zorg dat je e-mailadres correct in Studielink staat, zodat je deze informatie ontvangt.

Wanneer moet je je uiterlijk aanmelden?

Voor een voltijd bachelor- en ad-opleiding zonder decentrale selectie moet je je uiterlijk op 1 mei 2018 aangemeld hebben. Dit geldt voor alle scholieren met een woonplaats in Nederland. Voor bepaalde studenten gelden echter uitzonderingen. Zij zouden zich nog uiterlijk op 31 augustus 2018 kunnen aanmelden. Voor numerus fixus opleidingen gelden afwijkende aanmelddata, controleer of dit voor jou geldt.

Na je inschrijving

Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, word je ingeschreven. Je ontvangt per post een bewijs van inschrijving en collegekaart. Praktische informatie over boekenlijsten, introducties en roosters vind je op www.welkombij.hu.nl.

Iemand machtigen tot inschrijven

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om je inschrijving en zaken rondom de inschrijving zelf te regelen, bijvoorbeeld omdat je in het buitenland bent, is het mogelijk om iemand anders (een zogenaamde zaakwaarnemer) te machtigen om dit voor je te doen. Hiervoor kan je gebruik maken van onderstaand formulier. Het document moet door beide personen worden ingevuld en ondertekend. Stuur het formulier per e-mail (bureauinschrijving@hu.nl) of post naar: Hogeschool Utrecht, t.a.v. Backoffice Inschrijving, Postbus 8218, 3503 RE Utrecht.
Machtiging Zaakwaarnemer 2018-2019 (pdf)

Negatief bindend studieadvies

Moet je stoppen met je huidige opleiding omdat je een negatief bindend studieadvies (BSA) hebt ontvangen? Je kunt je dan tot uiterlijk 1 september aanmelden in Studielink voor een andere opleiding. Meld je echter zo snel mogelijk aan, zodat je nog deel kunt nemen aan de studiekeuzecheck (controleer op www.studiekeuzecheck.hu.nl of dit voor jou van toepassing is.

Aanmelding annuleren / uitschrijven

Wil je je toch niet inschrijven voor de opleiding(en) waarvoor je je hebt aangemeld, of heb je je voor meerdere opleidingen aangemeld die je niet gaat volgen? Annuleer dan vóór de startdatum van je opleiding je verzoek tot inschrijving in Studielink. Met je annulering komt een eventueel ingevulde machtiging voor het collegegeld te vervallen.

 • Ga naar Studielink en log in met je DigiD;
 • Ga naar Mijn opleidingen en kies de opleiding waarvoor je je aanmelding wilt annuleren of je wilt uitschrijven;
 • Ga naar Detailgegevens Opleiding en kies vervolgens Intrekken verzoek tot inschrijving. Is je inschrijving al voltooid, kies dan voor Verzoek tot uitschrijving.
 • Kies in het volgende scherm Bevestigen.

Uitschrijven

Schrijf je je uit op de startdatum of na de startdatum van je opleiding, dan zijn hier kosten aan verbonden. Lees vóórdat je je uitschrijfverzoek bevestigt, de regels en voorwaarden rondom uitschrijven en teruggave van collegegeld op www.askhu.hu.nl (zoek op Uitschrijven).

Stopzetten Studiefinanciering en studentenreisproduct

Heb je studiefinanciering en/of een studentenreisproduct aangevraagd? Zorg er dan voor dat je deze tijdig stopzet. Dit gebeurt niet automatisch en de HU doet dit niet voor jou. Kijk voor meer informatie op de websites van DUO en www.studentenreisproduct.nl.

Rechten en plichten

In de inschrijvingsregeling staan de rechten en plichten en de rechtsbescherming van de student vermeld, evenals de inschrijvingsprocedure en de aanvraag van bijzondere voorzieningen.
Inschrijvingsregeling 2017-2018