Collegegeld

Ieder studiejaar betaal je collegegeld. Ook als je alleen stage loopt of nog één laatste studieactiviteit hebt, moet je ingeschreven zijn en collegegeld betalen. De betaling van collegegeld regel je in Studielink. Wanneer je je uitschrijft in Studielink, stopt ook je betaalverplichting.

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Welk collegegeld je betaalt is afhankelijk van o.a. of je eerder ingeschreven was bij een opleiding in het hoger onderwijs, je opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), je nationaliteit en een eerder behaalde graad. Lees meer over het nationaliteitsbeginsel en gradenbeginsel. Met behulp van de collegegeldmeter kun je nagaan welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. Dit tarief krijg je ook in Studielink te zien bij het invoeren van je betaalgegevens. Heb je vragen over de hoogte van je collegegeld, neem dan contact op.

Halvering collegegeld 2018-2019

Voor collegejaar 2018-2019 heeft de overheid een wetsvoorstel gemaakt om het wettelijk collegegeld te halveren in het eerste jaar van nieuwe eerstejaars studenten. Dit is bedoeld voor studenten die nog niet eerder in het hoger onderwijs ingeschreven stonden. In het geval van educatieve opleidingen kan de halvering van het collegegeld zelfs voor twee jaar gelden. Het wetsvoorstel is door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd en dus aangenomen. Op de Rijksoverheidssite vind je de meest recente informatie over de halvering van het wettelijk collegegeld en of je ervoor in aanmerking komt.


Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de overheid vastgesteld. Het instellingscollegegeld wordt door de hogeschool of universiteit zelf bepaald en ligt aanzienlijk hoger dan het wettelijk collegegeld, omdat de HU voor de betreffende student geen bekostiging ontvangt van de overheid. Om dit te compenseren berekent de HU het verschil door in het collegegeld. Daarnaast wordt het collegegeld jaarlijks verhoogd op basis van indexering volgens de Consumentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens.

Aanpassen van je collegegeld

Het kan zijn dat, na het afgeven van je machtiging, je collegegeldtarief wijzigt als er vanuit DUO nieuwe informatie beschikbaar komt. Dit kan gebeuren wanneer je na je aanmelding in Studielink alsnog de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen. Je hebt dan recht op het wettelijk collegegeld. Het kan ook zijn dat je in augustus een diploma behaalt bij een andere hoger onderwijsinstelling (dit wordt pas in oktober door de onderwijsinstelling aan DUO doorgegeven), waardoor het instellingscollegegeld voor jou van toepassing wordt in plaats van het wettelijk collegegeld.

Tegemoetkoming collegegeld

Er zijn mogelijkheden om een beroep te doen op een tegemoetkoming in je studiekosten. Bijvoorbeeld de lerarenbeurs, de tegemoetkoming leraren of extra prestatiebeurs. Per september 2017 is ook het Levenlanglerenkrediet beschikbaar voor studenten die een erkende opleiding hoger onderwijs doen en niet studiefinancieringsgerechtigd zijn.

Voor vragen over deze vergoedingen en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, kun je de site van DUO raadplegen, of contact met hen opnemen. Informatie over belastingaftrek van studiekosten vind je op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Restitutie collegegeld na uitschrijving

Wanneer je je uitschrijft, stop je betaalverplichting vanaf je uitschrijfdatum. Afhankelijk van hoeveel collegegeld je reeds betaalt hebt, wordt voor elke maand van het studiejaar dat je niet meer bent ingeschreven een twaalfde deel van het te betalen collegegeld teruggestort. Dat geldt niet voor de maanden juli en augustus: schrijf je je vanaf 1 juni uit, dan betaal je het volledige collegegeldbedrag over 12 maanden.

Of je in aanmerking komt voor teruggave van collegegeld wordt bepaald door de HU. Dit wordt berekend zodra je een verzoek tot uitschrijving in Studielink hebt gedaan. Je hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Mocht je recht hebben op teruggave van collegegeld, dan wordt dit bedrag automatisch binnen 30 dagen na dagtekening van het bewijs van uitschrijving wat je ontvangt teruggestort.