Betaalmogelijkheden

De betaling van collegegeld regel je in Studielink. Hieronder lees je hoe je dit doet en welke betaalmogelijkheden er zijn.

1. Eenmalige automatische incasso
Je machtigt de HU om het collegegeld in één keer af te schrijven van jouw rekening of de rekening van een ander. Deze incasso vindt plaats rond 25 september. Betaalt een ander (bijvoorbeeld een ouder, niet een bedrijf) voor jou het collegegeld, dan ontvang je na het invullen van je betalingsgegevens een activeringscode per e-mail. Stuur deze code door naar de betaler, hij/zij ondertekent de digitale machtiging vervolgens met zijn/haar eigen DigiD.

2. Automatische incasso in tien termijnen
Je machtigt de HU om het collegegeld in tien termijnen af te schrijven van jouw rekening of de rekening van een ander. Hiervoor worden eenmalig €24,00 administratiekosten in rekening gebracht, die gelijk met de eerste termijn worden afgeschreven. De tien incasso’s vinden plaats rond 25 september, 25 oktober, 25 november, 25 december, 25 januari, 25 februari, 25 maart, 25 april, 25 mei (let op, dit is een dubbele afschrijving!) en 25 juni (let op, dit is een dubbele afschrijving!). Betaalt een ander voor jou het collegegeld, dan ontvang je na het invullen van je betalingsgegevens een activeringscode per e-mail. Stuur deze code door naar de betaler, hij/zij ondertekent de digitale machtiging vervolgens met zijn/haar eigen DigiD.

3 Buitenlands rekeningnummer of betaling door bedrijf/werkgever
Heb je een bankrekening in een land buiten het SEPA gebied, of betaalt een bedrijf of werkgever voor jou het collegegeld? Dan kun je niet betalen via een digitale machtiging. Kies in Studielink Betaling op andere wijze en lever een Betalingsformulier 2018-2019 in bij de HU. Op onze site lees je hoe je dit regelt. Zodra wij je betalingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt de betaler (bijvoorbeeld je werkgever) een factuur (vanaf 1 oktober 2018). Aan de hand van de factuur moet het collegegeld in z'n geheel worden overgemaakt, binnen dertig dagen na de factuurdatum, t.n.v. Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN nummer: NL77ABNA0256732760, BIC nummer: ABNANL2A en onder vermelding van het factuurnummer en je studentnummer.

Betaalwijze bevestigd?
Zorg ervoor dat je je betaling in Studielink bevestigt. Krijg je bericht van de HU dat je betaling nog open staat, maar verschijnt er geen actie in je To Do lijst in Studielink? Ga dan naar Mijn opleidingen en klik op je opleiding. Kies onderaan deze pagina Wijzigen betaalgegevens en bevestig dit. Je kunt nu via je To Do lijst nogmaals je betaling bevestigen.

Betalingsgegevens wijzigen

Nadat je de digitale machtiging hebt bevestigd, is het niet meer mogelijk je gegevens in Studielink te wijzigen. Maak in dat geval gebruik van een betalingsformulier om je gegevens te wijzigen.
Betalingsformulier 2018-2019 Nederlands
Betalingsformulier 2018-2019 Engels

Het kan gebeuren dat een incasso niet goed verloopt, waardoor er geen geld wordt afgeschreven. In dat geval blijf je als student zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige betaling van het collegegeld aan Hogeschool Utrecht.