Betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat je collegegeld niet kan worden afgeschreven. Dit kan zijn vanwege onvoldoende saldo op je rekening, of omdat je inschrijving pas laat is afgerond, net na het plaatsvinden van een incasso. Je bent als student zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van het collegegeld, ook als iemand anders, bijvoorbeeld een werkgever, het collegegeld voor jou betaalt.

Geen collegegeld afgeschreven?
Mocht een incasso niet lukken, dan kan de HU geen tweede poging doen om het collegegeld te incasseren. Je ontvangt dan binnen 2 weken een aanmaningsbrief met daarin een betaallink van iDEAL. Met deze betaallink kun je zelf het openstaande bedrag overmaken naar de HU. Werkt de betaallink niet, maak dan zelf het bedrag over t.n.v. Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN nummer: NL77ABNA0256732760, BIC code (of SWIFT code): ABNANL2A. Vermeld bij de betaling altijd je studentnummer.

Is het bedrag wat van je rekening is afgeschreven onjuist, neem dan contact op met de financiële administratie (zie contactgegevens onderaan).

Uitschrijving vanwege betalingsachterstand
Kun je je collegegeld(termijn) niet betalen, of heb je al een betalingsachterstand, neem dan contact op met de financiële administratie. Mogelijk kun je een betalingsregeling treffen. Wanneer je na meerdere aanmaningen van de HU niet aan je betaalverplichting hebt voldaan, wordt je inschrijving bij de HU beëindigd, conform de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, art 7.42 lid 2). Je hebt vanaf dat moment geen recht meer op onderwijs, evenals studiefinanciering en een studentenreisproduct. Deze dien je zelf stop te zetten bij DUO, vanaf de datum dat je bent uitgeschreven bij de HU. Heb je je eerder uitgeschreven in Studielink, dan geldt de door jou gekozen uitschrijfdatum.

Om weer opnieuw ingeschreven te worden, moet je het volgende doen:

  1. Betalingsachterstand voldoen
    Je vordering wordt overgedragen aan GGN Gerechtsdeurwaarders Utrecht. Je ontvangt van hen bericht over hoe je kunt betalen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met GGN via tel. 088 331 4747, of per mail: info@ggn.nl.
  2. Aanmelden Studielink
    Zodra je betalingsachterstand is voldaan, kun je een verzoek tot inschrijving doen in Studielink via www.hu.studielink.nl.
  3. Toestemming instituut
    Na aanmelding in Studielink kun je een verzoek bij de instituutsdirecteur indienen om tussentijds te mogen instromen. De instituutsdirecteur beslist hierover. Neem hiervoor contact op met het STIP via tel: 088 481 9999, of e-mail: stip@hu.nl.

Bezwaar aantekenen
Indien je het niet eens bent met het besluit van uitschrijving, dan kun je binnen 2 weken na dagtekening van deze brief bezwaar aantekenen bij Bureau Inschrijving. Stuur je bezwaarschrift ondertekend per post naar: Hogeschool Utrecht, Bureau Inschrijving, postbus 8218. 3503 RE Utrecht. Of stuur deze per mail naar: bureauinschrijving@hu.nl

Beroep aantekenen
Ben je het vervolgens niet eens met het besluit op je bezwaar, dan kun je daar binnen 6 weken beroep tegen aantekenen bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kunt ook rechtstreeks beroep instellen tegen een besluit, de bezwaarprocedure is een extra optie maar niet verplicht. Hoe je dit doet lees je op www.bezwaarenberoep.hu.nl. Een ingediend bezwaar of beroep geeft geen recht op uitstel van betaling van het openstaande saldo. Indien je bezwaar wordt gehonoreerd, wordt eventueel teveel betaald collegegeld teruggestort.

Contact
Voor vragen over een betalingsachterstand kun je contact opnemen met de financiële administratie via tel: 088 481 9131, of per mail: collegegelden@hu.nl.