Het nationaliteitsbeginsel

Het nationaliteitsbeginsel houdt in dat je een EER-nationaliteit, de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt. Je voldoet ook aan het beginsel indien je hoort tot één van onderstaande categorieën:

 • Je ontvangt vóór september 2016 studiefinanciering van DUO.
 • Je bent een vluchteling en de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF betaalt je collegegeld.
 • Je hebt een verblijfsvergunning van het type II, III, IV of V.
 • Je hebt een verblijfsvergunning van het type I, met één van de volgende verblijfsredenen:
  1. Als op de vergunning als doel staat dat de persoon in Nederland mag verblijven in verband met gezinshereniging of gezinsvorming, waarbij deze persoon zelf Nederlander is of zelf bezitter is van het type verblijfsvergunning I of II;
  2. Als de vergunning aangeeft dat verblijf als alleenstaande minderjarige asielzoeker is toegestaan;
  3. Als de vergunning aangeeft verblijf ter adoptie of als pleegkind;
  4. Als de vergunning aangeeft verblijf in verband met de vervolging van mensenhandel;
  5. Als de vergunning aangeeft als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;
  6. Als de vergunning verblijf op grond van een ministeriele beschikking aangeeft;
  7. Als de vergunning verblijf in verband met de pardonregeling aangeeft;
  8. Gedurende een tijdsverloop in een asielprocedure;
  9. Als vergunning een voortgezet verblijf aangeeft in een van de hiervoor genoemde acht aangegeven beperkingen.

Hoe wordt dit getoetst?

Het nationaliteitsbeginsel wordt door DUO getoetst via Studielink. Het kan zijn dat je na je aanmelding een e-mail ontvangt van Studielink met het verzoek om een kopie van je legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, géén rijbewijs) en/of verblijfsvergunning op te sturen. Zorg ervoor dat deze documenten geldig zijn op de startdatum van je opleiding (bijv. 1 september 2016).