Contact

Heb je een vraag over aanmelden en inschrijven, neem dan contact met ons op. Hogeschool Utrecht streeft ernaar je e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden en documenten binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), moet de HU zorgvuldig omgaan met het verstrekken van informatie en documenten van onze studenten. Indien uw zoon of dochter 16 jaar of ouder is, mogen wij helaas geen informatie over hem of haar verstrekken aan derden. Dit kan een werkgever zijn, maar ook u als ouder. Mocht u echter garant staan voor de betaling van het collegegeld van uw zoon of dochter, dan mag de HU over de betaling van het collegegeld wel informatie aan u verstrekken.
Wil je een derde (ouder, voogd, werkgever) machtigen informatie over je inschrijving te ontvangen, of rechten geven om zaken omtrent je inschrijving te regelen? Lever dan een machtigingsformulier in. Vul dit formulier volledig in en onderteken het beiden. Stuur het formulier daarna per e-mail naar ons.

Postadres
Hogeschool Utrecht
T.a.v. Backoffice Inschrijving
Postbus 8218
3503 RE Utrecht
T: (088) 481 8181
E-mail: bureauinschrijving@hu.nl
Contactformulier

Bezoekadres
Studenten Informatie Punt (STIP)
Padualaan 101
3584 CH Utrecht
Ma t/m do 09:30-18:30
Vrijdag tot 16:30 uur
E-mail: stip@hu.nl

Aangepaste openingstijden tijdens de zomerperiode STIP:
Week 29: 16 t/m 20 juli
Balie: 9.30 uur - 16.30 uur
Telefonisch: 8.30 uur - 16.00 uur
Week 30 t/m 32: 23 juli t/m 10 augustus
Balie en telefoon: 10.00 uur t/m 15.00 uur
Week 33: 13 t/m 17 augustus
Balie: 9.30 uur - 16.30 uur
Telefonisch: 8.30 uur - 16.00 uur

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
T: (050) 599 7755
www.duo.nl

Voor startende eerstejaars studenten is alle informatie gebundeld op www.welkombij.hu.nl.  

Heb je een HU-account of studeer je al, dan kun je voor informatie over opleidingen, boekenlijsten en roosters terecht op www.mijn.hu.nl.

Bezwaar of beroep aantekenen

Wanneer je niet op tijd aan de inschrijfvoorwaarden hebt voldaan, kun je niet worden ingeschreven. Je ontvangt hier bericht over van de HU. Wanneer je het niet eens bent met dit besluit, dan kun je hiertegen bezwaar of beroep aantekenen. Hieronder lees je hoe je dit doet.

Bezwaar aantekenen
Je kunt uitsluitend bezwaar aantekenen door middel van een bezwaarformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze per e-mail naar het adres wat op het bezwaarformulier aangegeven staat. Dit formulier moet binnen twee weken na ontvangst van het besluit bij ons binnen zijn.

Beroep aantekenen
Ben je het vervolgens niet eens met het besluit naar aanleiding van je bezwaar, dan kun je hiertegen in beroep. Een beroep dient binnen zes weken na dagtekening van de brief met het besluit te worden ingediend bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten via het digitale formulier. Meer informatie en het formulier vind je op:www.bezwaarenberoep.hu.nl.

Bezwaar en beroep

Ben je het oneens met een besluit van de HU? Raadpleeg dan de procedure voor bezwaar en beroep.

Meer informatie