Inschrijfvoorwaarden

Je kunt een bacheloropleiding volgen als je minimaal een havo- of mbo 4 diploma hebt. Een aantal opleidingen van Hogeschool Utrecht stelt aanvullende eisen voor toelating. Meer informatie hierover vind je bij de betreffende opleiding.

Verificatie persoonsgegevens

De eerste stap bij het aanmelden in Studielink is de verificatie van je persoonsgegevens. Studielink vergelijkt deze informatie met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Lukt deze controle in Studielink niet, bijvoorbeeld omdat je geen Nederlands woonadres hebt, dan stuurt Studielink je hier een e-mail over. Stuur in dat geval per post of e-mail een duidelijke kopie van een geldig paspoort, een identiteitskaart en/of verblijfsvergunning (voor- en achterkant) naar Hogeschool Utrecht. Een rijbewijs is géén wettelijk identiteitsbewijs. Vermeld altijd je studentnummer of naam en geboortedatum op de kopieën die je opstuurt.
Heb je niet de nationaliteit van een van de EER-lidstaten (de Europese Economische Ruimte bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), dan heb je in de meeste gevallen een visum nodig om naar Nederland te komen. Bezoek onze internationale website www.international.hu.nl voor informatie over de visum- en verblijfsvergunningprocedure.

Diploma vooropleiding

Als je een opleiding aan Hogeschool Utrecht wilt gaan volgen, moet je over de juiste vooropleiding beschikken. Ben je (nog) niet in het bezit bent van een diploma dat direct toegang geeft tot de opleiding, dan kan je toch worden toegelaten. Je moet dan een toelatingsexamen doen, het zogenoemde colloquium doctum. De opleiding neemt dit examen af. Om deel te kunnen nemen aan een toelatingsexamen, moet je 21 jaar of ouder zijn. Je kunt je hiervoor aanmelden door in Studielink als vooropleiding ‘colloquium doctum’ in te vullen. Als je slaagt voor je toelatingsexamen, wordt Hogeschool Utrecht hiervan op de hoogte gebracht. Als je niet slaagt, kun je helaas niet worden toegelaten tot de opleiding. Lees meer over het toelatingsonderzoek.

Diploma niet geverifieerd in Studielink

Kan het diploma van je vooropleiding niet worden geverifieerd in Studielink, of heb je een buitenlands diploma? Dan hebben wij een gewaarmerkte kopie van je diploma en eventuele cijferlijst nodig. Waarmerken betekent dat je met je originele diploma en cijferlijst naar de school van afgifte gaat. Daar maken ze een kopie van het origineel en zetten op het kopie een stempel en een handtekening. Stuur de gewaarmerkte kopie van je diploma en eventuele cijferlijst per post naar Hogeschool Utrecht of breng deze persoonlijk bij ons langs. Vermeld je studentnummer, naam en geboortedatum op de kopieën die je opstuurt.

Je kunt je diploma ook laten waarmerken bij:
- Student Service Desk (SSD), of het Studenten Informatie Punt (STIP) van Hogeschool Utrecht, adres: Padualaan 101, Utrecht (ma t/m vrij 09:30–16:30);
- een notaris (hieraan zijn kosten verbonden).

Internationaal diploma

Meer informatie over internationale diploma’s vind je op www.international.hu.nl.