Numerus fixus opleidingen (decentrale selectie)

Binnen de domeinen Gezondheidszorg en Media hebben we acht opleidingen met een numerus fixus. Omdat er bij deze opleidingen beperkt plek is, vindt een decentrale selectie plaats. Als je hieraan mee wilt doen, meld je dan uiterlijk 15 januari voorafgaand aan de start van het collegejaar aan.

Interieur Heidelberglaan 7

Voor collegejaar 2018-2019 gaat het om de opleidingen Fysiotherapie, Huidtherapie, Journalistiek, Medische Hulpverlening, Mondzorgkunde, Optometrie, Orthoptie en Verpleegkunde.

Barometer

Hieronder kun je wekelijks op woensdag zien naar welk rangnummer het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs is gegaan. Ter informatie is ook de maximale capaciteit en het hoogste rangnummer dat vorig jaar nog geplaatst is vermeld.

Opleiding
Historie
2017-2018
Maximale capaciteit
Historie
2017-2018
Hoogste
rangnummer
dat vorig jaar
nog geplaatst is
Huidige situatie
2018-2019
Maximale capaciteit  
Huidige situatie
2018-2019
Het laatst
uitgegeven
plaatsingsbewijs
dd 08-08-2018
is gegaan naar
rangnummer
Fysiotherapie 308 432 336  425
Huidtherapie 100 158
 100  145
Journalistiek 300 472
 350  457
Medische Hulpverlening 20 41
 48  82
Mondzorgkunde 100 130
 100  125
Optometrie 160 211
 140  156
Orthoptie 60 73
 50  81
Verpleegkunde n.v.t. n.v.t.  400  466

 

Klik door naar de opleiding van jouw keuze om te lezen wat de decentrale selectie voor deze opleiding inhoudt.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

De stappen van de decentrale selectie

 1. Aanmelding
  Meld je uiterlijk 15 januari 2018 aan via Studielink. Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Houd er rekening mee dat de verwerking van je DigiD-aanvraag vijf werkdagen duurt.

  Na 15 januari kun je je niet meer aanmelden voor een opleiding met numerus fixus. Wanneer je je na 15 januari aanmeldt via Studielink voor een numerus fixusopleiding, krijg je namelijk meteen een bericht dat je te laat bent met je aanmelding en je niet verder kunt met het inschrijfproces. Wel kun je op dat moment door een button aan te klikken een e-mail naar jezelf laten versturen waarop het tijdstip staat vastgelegd van je intentie om je via Studielink aan te melden. Als je door overmacht niet in staat bent geweest om je tijdig aan te melden, heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen. Zorg ervoor dat je de e-mail, die je vanuit je Studielink-account naar jezelf hebt laten versturen, meestuurt met je bezwaarschrift. Hoe je bezwaar maakt lees je hieronder.

 2. Contact
  De opleiding neemt contact met je op en nodigt je uit voor de decentrale selectiedag. De data hiervoor zijn al bekend, raadpleeg hiervoor bovenstaand overzicht van opleidingen met numerus fixus.

 3. Decentrale selectiedag
  Je neemt deel aan de decentrale selectiedag. Deze ziet er per opleiding anders uit, maar meestal doe je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dit resulteert in een score die bepaalt wat jouw rangnummer is.

 4. Rangnummer
  Valt jouw rangnummer buiten de capaciteit, dan kun je alsnog  een plaats aangeboden krijgen via Studielink. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als andere deelnemers aan de selectie hun aanmelding intrekken of hun plaats niet accepteren. (andere opleidingsvoorkeur, geen diploma).

Uit ervaring weten we dat er van de eerste geselecteerden (maximale opleidingscapaciteit) nog kandidaten af zullen vallen. Dan worden de opengevallen plaatsen aangeboden aan de overige kandidaten op volgorde van rangnummer. Uiteraard blijven de toelatingseisen van kracht, dus mocht je nog examen moeten doen dan wensen we je heel veel succes!  Er worden t/m 31 augustus via Studielink plaatsen aangeboden. Maar het blijft raadzaam om je voor meerdere opleidingen aan te melden.

Lees meer over hoe de selectie en toelating in zijn werk gaat.

Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met een besluit dat over jou genomen wordt tijdens de selectieprocedure, kan je daartegen bezwaar maken. Let op: er is géén bezwaar mogelijk tegen de methode van selecteren en/of de gehanteerde selectiecriteria.

Bezwaar

Je kunt bezwaar aantekenen door middel van een bezwaarformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze per e-mail naar het adres wat op het bezwaarformulier aangegeven staat. Dit formulier moet binnen twee weken na ontvangst van het besluit bij ons binnen zijn.

Beroep

Ben je het vervolgens niet eens met het besluit naar aanleiding van je bezwaar, dan kun je hiertegen in beroep. Een beroep dient binnen zes weken na dagtekening van de brief met het besluit te worden ingediend bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten via het digitale formulier. Meer informatie en het formulier vind je op: www.bezwaarenberoep.hu.nl.

Aanmelden

Een keuze gemaakt? Meld je direct aan via Studielink.

Aanmelden

DigiD aanvragen

Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD kan vijf werkdagen duren.

DIGID aanvragen

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698