Selectie en toelating: Hoe werkt het?

Algemeen

 1. Per studiejaar kun je je voor maximaal twee fixusopleidingen in Nederland aanmelden.
 2. Voor Mondzorgkunde en Fysiotherapie geldt dat je je niet voor een van deze opleidingen bij twee hogescholen tegelijk in mag schrijven.
 3. Je kunt, over de jaren heen, maximaal drie keer deelnemen aan de selectie van dezelfde fixusopleiding.
  Dit is ook het landelijk maximum. Het aantal deelnames aan een selectie/centrale loting in voorgaande jaren telt hierbij ook mee (vanaf studiejaar 2000/2001). Je verbruikte selectiepogingen kun je in Studielink zien.
 4. Met een actieve aanmelding op 16 januari voor een fixusopleiding heb je een selectiepoging verbruikt. Je kunt maximaal drie keer deelnemen aan de selectie van deze opleiding. Wanneer je in het jaar van de selectie niet slaagt voor je middelbare schooldiploma kun je de HU vragen om je selectiepoging te corrigeren. Voorafgaand aan de start van het collegejaar kun je een verzoek indienen door een mail te zenden naar intermediairs@hu.nl met vermelding van je studentnummer, achternaam, geboortedatum en opleiding waarvoor je staat/stond aangemeld. Je moet een bewijsstuk meesturen waaruit blijkt dat je gezakt bent. Zonder dit bewijsstuk kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen.

Decentrale selectie

 1. Vanaf het studiejaar 2017-2018 worden alle plaatsen verdeeld via decentrale selectie, dus door de opleidingen zelf. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding.
 2. Bij decentrale selectie bepaalt de opleiding de selectiecriteria voor aanmelding.
 3. Door mee te doen aan de decentrale selectie kun je checken of de opleiding echt bij jou past en kijkt de opleiding omgekeerd of jij geschikt bent voor de opleiding.
 4. Voor een opleiding met decentrale selectie bij de HU moet je je uiterlijk 15 januari voorafgaand aan de start van het studiejaar aanmelden.

De uitslag van de decentrale selectie

 1. Na de decentrale selectie geeft de opleiding de uitslag van de decentrale selectie (= jouw rangnummer) aan Studielink door. Studielink informeert jou vervolgens over je rangnummer.
 2. De uitslag van de selectie wordt jaarlijks op 15 april bekendgemaakt. Dit is een landelijke deadline.
 3. Decentraal geselecteerd zijn, houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van je rangnummer en het aantal beschikbare plaatsen bij de opleiding van je keuze.
 4. Valt je rangnummer buiten het maximum (aantal studenten) dat de opleiding mag toelaten, maar voldoe je wel aan alle aanmeldeisen? Dan heb je mogelijk nog een kans op plaatsing omdat er wellicht een aantal geselecteerden uitvalt.
 5. Mocht je je, bijvoorbeeld n.a.v. een heel hoog rangnummer, terugtrekken dan mag je je alsnog aanmelden bij een opleiding zonder numerus fixus. Dit kan ook nog na verstrijken van de landelijke deadline van 1 mei. De studiekeuzecheck is dan verplicht.
 6. Zijn er minder aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn, dan ben je verzekerd van een plaats. De decentrale selectiedag komt dan te vervallen en je moet in plaats daarvan verplicht een studiekeuzeactiviteit doorlopen. De uitslag van die studiekeuzeactiviteit is echter niet bindend. Je bent dus altijd geplaatst. Zie ook www.studiekeuzecheck.hu.nl.
 7. Blijkt op 15 april de kans heel klein dat je geplaatst wordt, meld je dan zo snel mogelijk aan voor een opleiding zonder numerus fixus. Bij aanmelding voor een andere opleiding zonder selectie volgt de verplichte studiekeuzecheck (namelijk een verplichte digitale intake en een verplicht te volgen studiekeuzecheckactiviteit, meestal een matchingsdag).

Aanmelden

Een keuze gemaakt? Meld je direct aan via Studielink.

Aanmelden

DigiD aanvragen

Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD kan vijf werkdagen duren.

DIGID aanvragen

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698