Voor wie

Aankomend studenten woonachtig in Nederland.

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld voor de propedeusefase van al onze voltijd bachelor- en ad-opleidingen zonder (decentrale) selectie dan is, na de verplichte digitale intake, de volgende stap in het Studiekeuzecheck traject verplichte deelname aan de matchingsdag. Als je tot een uitzonderingsgroep behoort (keuzewisselaar of switcher) die zich na 1 mei nog mag aanmelden, dan is de Studiekeuzecheck ook voor jou verplicht. Dat betekent dat naast het invullen van de digitale intake je deel moet nemen aan een studiekeuzecheckactiviteit zoals een matchingsdag.

Het traject start zodra jij je via Studielink aanmeldt voor een voltijd bachelor-, duale- of ad-opleiding bij de HU zonder (decentrale) selectie. Heb je je bij de HU voor meer opleidingen aangemeld? Dan doe je voor elke opleiding apart mee aan matching of aan (decentrale) selectie.

Aankomend studenten woonachtig buiten Nederland

Voor aankomend studenten woonachtig buiten Nederland die zich aanmelden voor een voltijd bachelor- of AD-opleiding is alleen de digitale intake verplicht. Bij aanmelding voor 1 mei hebben ze bovendien recht, maar geen plicht, op het voeren van een Skype interview. Aankomend studenten woonachtig op de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba, Sint Maarten) of BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) worden beschouwd als aankomend studenten woonachtig buiten Nederland.

Uitzonderingen

  • Uitzonderingsgroepen die zich nog tot 1 september kunnen aanmelden zijn:
    • Keuzewisselaars: scholieren die uiterlijk 1 mei al een aanmelding hebben gedaan en nu een aanmelding doen voor een andere opleiding.
    • Scholieren die buiten Nederland wonen.
    • Switchers: studenten met een inschrijving in het huidige collegejaar die zich aanmelden voor een andere opleiding in het volgend collegejaar (al dan niet met NBSA / ongeacht duur van inschrijving).
  • Voor onze voltijdopleidingen met een numerus fixus en decentrale selectie geldt een andere toelatingsprocedure en gelden andere aanmelddata. Lees meer hierover op www.numerusfixus.hu.nl. Ook voor de opleiding Creatieve Therapie geldt een andere toelatingsprocedure.
  • Aankomend studenten woonachtig in het buitenland zijn ook verplicht deel te nemen aan de Studiekeuzecheck en kunnen zich ook nog na 1 mei aanmelden. Zie www.programmeselectioncheck.hu.nl voor meer informatie over de aanmelddeadlines. Meld je je aan voor een internationale opleiding, dan wordt de matchingsdag vaak vervangen door een skype interview.
  • Aankomend studenten woonachtig op de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba, Sint Maarten) of BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) worden beschouwd als aankomend studenten woonachtig in het buitenland.