Voor wie

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld voor de propedeusefase van al onze voltijd bachelor- en ad-opleidingen zonder (decentrale) selectie dan is, na de verplichte digitale intake, de volgende stap in het Studiekeuzecheck traject verplichte deelname aan de matchingsdag. Als je tot een uitzonderingsgroep behoort (keuzewisselaar of switcher) die zich na 1 mei nog mag aanmelden, dan is de Studiekeuzecheck ook voor jou verplicht. Dat betekent dat naast het invullen van de digitale intake je deel moet nemen aan een studiekeuzecheckactiviteit zoals een matchingsdag.

Het traject start zodra jij je via Studielink aanmeldt voor een voltijd bachelor-, duale- of ad-opleiding bij de HU zonder (decentrale) selectie. Heb je je bij de HU voor meer opleidingen aangemeld? Dan doe je voor elke opleiding apart mee aan matching of aan (decentrale) selectie.

Uitzonderingen

 • Uitzonderingsgroepen die zich nog tot 1 september kunnen aanmelden zijn:
  • Keuzewisselaars: scholieren die uiterlijk 1 mei al een aanmelding hebben gedaan en nu een aanmelding doen voor een andere opleiding.
  • Scholieren met een buitenlandse vooropleiding.
  • Switchers: studenten met een inschrijving in het huidige collegejaar die zich aanmelden voor een andere opleiding in het volgend collegejaar (al dan niet met NBSA / ongeacht duur van inschrijving).
 • Voor onze voltijdopleidingen met een numerus fixus en decentrale selectie geldt een andere toelatingsprocedure en gelden andere aanmelddata. Lees meer hierover op www.numerusfixus.hu.nl. Ook voor de opleidingen Creatieve Therapie en Logopedie geldt een andere toelatingsprocedure.
 • Aankomend studenten met een buitenlands diploma zijn niet verplicht mee te doen aan de Studiekeuzecheck en kunnen zich tot 1 september 2017 aanmelden. Bij aanmelding tot 1 mei hebben ze echter wel recht op een studiekeuzecheck. Meld je je aan voor een internationale opleiding, dan is het helaas niet mogelijk om een matchingsdag bij te wonen.
 • Een diploma behaald op de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba, Sint Maarten) na 10 oktober 2010 is een buitenlands diploma. Aanmelders van de CAS-eilanden met een diploma behaald na 10-10-2010 worden aangemoedigd deel te nemen aan de Studiekeuzecheck; zij hoeven echter niet voor een matchingsdag naar Nederland te komen, maar kunnen dit traject afsluiten met een individueel adviesgesprek via Skype.
 • Aanmelders van de CAS-eilanden met een diploma behaald voor 10-10-2010 en aanmelders van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) zijn verplicht deel te nemen aan matching en moeten zich uiterlijk 1 mei 2017 aangemeld hebben. Je hoeft echter niet voor de matchingsdag naar Nederland te komen. Jij kunt de Studiekeuzecheck afsluiten met een individueel adviesgesprek via Skype.
 • Voor logopedie geldt het volgende:  
  • Studiekiezers uit BES/CAS-eilanden kunnen geschiktheidsonderzoek op eilanden doen ná goedkeuring van betreffende logopedist door de opleiding. Overige studenten die in het buitenland woonachtig zijn dienen voor het geschiktheidsonderzoek naar NL te komen.
  • De aanmelddeadline voor deze opleiding is 1 mei 2017. Aanmelden na 1 mei voor het studiejaar 2017-2018 kan alleen indien je al een geschiktheidsverklaring bezit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten