Wat

De Studiekeuzecheck van de HU bestaat uit een digitale intake en een matchingsdag.

Let op: het blijkt helaas regelmatig voor te komen dat mails rondom de verplichte studiekeuzecheck in spamboxen terecht komen. Check daarom regelmatig je spambox zodat je geen belangrijke informatie mist.

Woon je in Nederland?

  • Na je aanmelding in Studielink vul je  thuis een digitale intake in. Dit is een vragenlijst die je helpt om bewust na te denken over je studiekeuze. We stellen vragen over je mogelijkheden, interesses en motivatie. Ook vragen we aan je welke studiekeuze-activiteiten je hebt gedaan. We vragen je nadrukkelijk de digitale intake binnen twee weken ingevuld terug te sturen.
  • Onderaan de digitale intake vind je meer informatie over het aanmelden voor de matchingsdag. Tijdens deze dag hoor je wat er nodig is om de opleiding succesvol te doorlopen. Daarnaast gaan we in op welke capaciteiten, interesses, drijfveren, competenties en mogelijkheden aansluiten bij de opleiding. Via onderstaand filmpje krijg je alvast een indruk van een matchingsdag. De invulling verschilt per opleiding.
  • Na je matchingsdag ontvang je binnen drie weken per e-mail een brief met een advies. Voorbeelden van adviezen zijn:  a) we zien een duidelijke match b) we zien een match, maar ook aandachtspunten c) we zien geen match. Het studiekeuzeadvies is niet bindend. Dat betekent dat het aan jou is of je je inschrijving wilt voortzetten.
  • De HU vindt dat elke student mag rekenen op een goede begeleiding bij zijn studieloopbaan. De antwoorden uit je digitale intake en het advies worden daarom bewaard in je persoonlijke studentendossier. Jouw studieloopbaanbegeleider kan deze gegevens gebruiken bij je begeleiding.

Woon je buiten Nederland?

Als je buiten Nederland woont is de Digitale Intake verplicht. In plaats van de matchingsdag, kun je een niet-verplicht Skype adviesgesprek voeren. Mocht je beschikken over een diploma van een buitenlandse vooropleiding dan maakt, naast de Studiekeuzecheck, een diploma waardering ook nog onderdeel uit van je aanmelding. Zie ook: How to apply