Minor Journalistiek

De minor journalistiek is bedoeld voor studenten van universiteiten en hogescholen die in staat willen zijn buiten de vakbladen en andere professionele gremia over hun specialisme te communiceren en mede daartoe inzicht willen verwerven in journalistieke selectieprocessen en de rol van de media in de samenleving.

Minor Journalistiek voor UU studenten

De minor journalistiek duurt een half jaar, twee blokken, en bestaat uit de volgende vakken:

 

 Vak  Onderdeel EC  (Deel)EC  Blok
 1. Journalistieke basisvaardigheden (JM-JOUBV-16)    5    
   a. Correct en begrijpelijk schrijven    2,5  1/3
   b. Nieuwsbericht en verslaggeving    2,5  1/3
 2. Journalistieke research & onderzoeksjournalistiek
 (JM-JOURE-16)
   5    1/3
 3. Publiekgericht & creatief schrijven (JM-JOUPS-16)    5    1/3
 4. Kennis van de journalistiek (JM-JOUKJ-16)    5    
   a. Medialandschap & media-invloed    2,5  1/3
    b. Ethiek    2,5  2/4
 5. Reportage (JM-JOURP-16)    5    2/4
 6. Betogen in de journalistiek (‘Essay’) (JM-JOUVJ-16    5    2/4

De totale studielast van de minor is 30 EC (6 vakken van 5 EC). In totaal komt dat neer op 840 uur. De cursus is gedeeltelijk gericht op (schrijf)vaardigheden en gedeeltelijk op theorie en best practices. Dit laatste geldt met name voor de vakken Kennis van de Journalistiek (medialandschap en media-ethiek), Research en Onderzoeksjournalistiek (onderzoeksmethoden), Essay (verteltheorie) en Reportage (verhaalkennis).

Leerdoelen

 • Je maakt uitgebreid kennis met de werkwijzen van de journalistiek, middels een inleiding tot de theorie en de praktijk van het vak.
 • Je leert hoe journalistieke media georganiseerd zijn, ontwikkelt een visie op het vak en zijn functie in de maatschappij en maakt kennis met de achtergronden van de journalistieke werkwijze.
 • In het praktische deel van de minor leer je basisvaardigheden waaronder journalistieke research (meer dan alleen literatuuronderzoek, ook interviewen, ‘de boer opgaan’), het maken van eenvoudige (nieuwsbericht) en moeilijker ( reportage) verhalen, populariseren (van moeilijke teksten) en uitwerken c.q. presenteren van een complexe maatschappelijke materie (essay).

De minor Journalistiek biedt waardevolle competenties voor tal van communicatieve functies maar is geen korte route naar de journalistieke arbeidsmarkt.

Aanvullende informatie

De minor wordt zowel aangeboden in de periode A en B (september-januari) als in de periode C en D (vanaf februari). In periode A en B zullen universitaire en hogeschool studenten in principe gescheiden worden, in periode C en D zullen zij gezamenlijk één klas vormen. Er zijn per jaar dus maximaal drie groepen. Wijzigingen en aanpassingen in bovenstaande cursussen zijn mogelijk. Alleen in het geval van een zeer klein aantal inschrijvingen kan een cursus eventueel geschrapt worden. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor hbo- en academische studenten. Laatstgenoemden dienen een universitair propedeusediploma te hebben behaald, of minimaal 60 ECTS in de bachelorfase van de huidige universitaire opleiding. De examencommissie van je opleiding moet toestemming hebben gegeven voor het volgen van deze minor. Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Neem dan contact op met de intermediairs van de Faculteit Communicatie & Journalistiek viaintermediair.fcj@hu.nl.

Let op: de minor wordt niet door alle examencommissies erkend. Informeer bij je studieadviseur.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven tussen 25 april en 1 juli 2017 via www.kiesopmaat.nl. Daar download je een leerovereenkomst om deel te nemen aan de minor. Bij hoge uitzondering kan inschrijving na 1 juli nog geregeld worden.  

Voor hbo-studenten die studeren bij een instelling die lid is van kiesopmaat is de inschrijving compleet als je:

 • de door de HU getekende leerovereenkomst terug krijgt (die kun je downloaden van kiesopmaat en na tekenen door jezelf en je examencommissie mailen naar minoren.fcj@hu.nl);
 • voor 1 september bij Bureau Inschrijving van de HU je gewaarmerkte kopie van je propedeuse hebt ingeleverd;
 • voor 1 september bij Bureau Inschrijving van de HU je Bewijs betaald collegegeld hebt ingeleverd;
 • je via Studielink hebt ingeschreven bij de HU.

Voor universitaire studenten is de inschrijving compleet als je:

 • de door de HU getekende leerovereenkomst terug krijgt (die kun je downloaden van kiesopmaat en na tekenen door jezelf en je examencommissie mailen naar minoren.fcj@hu.nl);
 • voor 1 september bij Bureau Inschrijving van de HU je gewaarmerkte kopie van je propedeuse hebt ingeleverd; 
 • voor 1 september bij Bureau Inschrijving van de HU een bewijs betaald collegegeld hebt ingeleverd (of een bewijs dat je 60 EC in je eerste jaar gehaald hebt);
 • je via Studielink hebt ingeschreven bij de HU.
 • toestemming hebt van je opleidingsmanager of andere bevoegde persoon om deze minor te doen. Ook moet er een akkoord zijn voor de financiële verplichting, met een naam en adres van de persoon of instantie aan wie de HU de minor kan factureren nadat jij je 30 punten hebt behaald. Het te factureren bedrag is ca. € 2.100-. 

Uitzonderingen voor studenten van de UU 

Voor studenten van de Universiteit Utrecht gelden een aantal uitzonderingen. Met de UU is een afspraak over de betaling van het collegegeld. Dat komt niet voor rekening van de studenten. Daarnaast hoeven studenten van de UU geen bewijs van hun propedeuse te overleggen, maar ze moeten wel aantonen dat ze 60 punten uit hun eerste jaar gehaald hebben. Omdat de inschrijving nu via de website van KiesOpMaat geregeld wordt, moeten UU-studenten echter wel toestemming van de examencommissie aanvragen. Dat gaat via de leerovereenkomst die via KiesOpMaat gedownload kan worden. 

Volgorde van binnenkomst

Inschrijven gaat op volgorde van binnenkomst. Als de minor vol is, kunnen we geen studenten meer plaatsen, ook niet als de termijn van 1 juli nog niet is verstreken. We houden een informele wachtlijst bij.

Meer informatie

Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met Chris van der Heijden. Voor vragen over het inschrijvingsproces kun je terecht bij minoren.fcj@hu.nl