Begeleiding en hulp

Decanen, studiekeuzeadviseurs en psychologen: als student kun je rekenen op goede begeleiding als je die nodig hebt. Bij je studie, studievoortgang én ontwikkeling als student.

Voorlichting op Open dag

Studiebegeleiding

Je kunt altijd terecht bij je vaste begeleider. En heb je vragen over studiefinanciering of een afstudeerregeling? Of loop je in je studie tegen problemen aan? Dan staat een studentendecaan altijd voor je klaar. Ook kun je advies krijgen als je worstelt met bijvoorbeeld dyslexie of RSI.

Studentenpsycholoog

Studeren kan behalve leuk ook moeilijk zijn: je komt (nóg) meer op eigen benen te staan. Je studententijd is een periode in je leven waarin veel gebeurt. Kom je er even niet uit? Via de studentendecaan maak je een afspraak met Bureau Studentpsychologen.

Vertrouwenspersonen

Krijg je tijdens je studie te maken met ongewenst gedrag, zoals verbale of seksuele intimidatie? Klop dan aan bij de vertrouwenspersoon van de HU.

Profileringsfonds

De HU heeft een profileringsfonds voor studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen. Het fonds kent drie type regelingen:

  • Afstudeersteun
    Deze ondersteuning is voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen tijdens de periode waarin ze recht hebben op een Wet Studie Financiering-beurs (WSF).
  • Studiefonds
    Het studiefonds is bedoeld voor studenten die als mbo-doorstromer een studie volgen in een verwante opleiding, een beursrecht hebben van 36 maanden en bij eerste inschrijving geen vrijstelling van 60 studiepunten (ECTS credits) hebben gekregen.
  • Bestuursbeurs
    De bestuursbeurs is voor studenten die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun WSF-beurs erkende bestuursactiviteiten verrichten.

Activiteitensubsidies

Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht stimuleren bijzondere initiatieven van en voor studenten. Onder bepaalde voorwaarden zijn er dan ook subsidies voor studentenverenigingen en -groepen. Kijk voor meer informatie op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl.

Taalloket voor studenten

Voor het hbo-niveau is je taalvaardigheid belangrijk. Kun je wel wat hulp gebruiken? Het Taalloket helpt je graag. Ook zijn er in- en externe cursussen Nederlandse taal.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaande voorzieningen kunnen HU-studenten terecht op AskHU, de zoekmachine voor studenten op het intranet van de HU. Ben je nog geen student bij de HU? Dan kun je nog niet bij AskHU. Student Service Desk helpt je graag: info@hu.nl. 088 481 81 81 (op werkdagen van 09:30 tot 16.30 uur).

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698