Studeren met een functiebeperking

Hogeschool Utrecht streeft ernaar haar opleidingen ook toegankelijk te maken en te houden voor studenten met een functiebeperking die het volgen van de studie zou kunnen belemmeren.

Exterieur Padualaan

Om voorzieningen te kunnen regelen, is het nodig dat je een gesprek aanvraagt bij een decaan aan de faculteit waaraan je studeert. Bij je inschrijving via Studielink kun je dit aangeven. In het gesprek met de decaan wordt vervolgens gesproken over de mogelijkheden voor:

  • een aangepaste studieplanning;
  • begeleiding en ondersteuning tijdens de studie;
  • extra studiefaciliteiten;
  • toegankelijkheid van onderwijslocaties en voorzieningen;
  • aangepaste huisvesting.

Misschien voorzie je ondanks je functiebeperking helemaal geen problemen tijdens het studeren. De HU adviseert je dan toch om gebruik te maken van de mogelijkheid via Studielink je beperking te melden bij de decaan.

Wat is een functiebeperking?

Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch en dus blijvend van aard zijn. Soms is een beperking goed te zien, maar vaak valt een beperking of chronische ziekte niet op. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, reuma en psychische aandoeningen zoals depressiviteit. Het is vaak moeilijk om voor je functiebeperking uit te komen. Je bent echter niet de enige binnen de HU. Ruim 3.650 studenten (circa 9,5 procent) hebben een functiebeperking of chronische ziekte die belemmeringen oproept bij de studie.

Intakeprocedure

Als aankomend eerstejaars geef je - bij je inschrijving voor een studie aan de HU - via Studielink aan dat je een functiebeperking/chronische ziekte hebt en dat je een gesprek wilt met een decaan van de faculteit waaraan jij gaat studeren. Binnen een paar weken word je door de decaan van de faculteit uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In het intakegesprek inventariseer je samen met de decaan welke belemmeringen je tijdens je studie kunt ondervinden en welke reële mogelijkheden er binnen jouw faculteit zijn om hiervoor een oplossing te vinden. De decaan zal ook aangeven als iets niet mogelijk is. Daarnaast kan hij of zij je adviseren over studievertraging, studie-uitval, studiekeuze, vervolgstudies, studiefinanciering en wet- en regelgeving. Uiteraard wordt alles wat je met de studentendecaan bespreekt, vertrouwelijk behandeld.

Officiële verklaring

Om je in aanmerking te laten komen voor voorzieningen, heeft de decaan een officiële verklaring nodig: een medische verklaring, een dyslexieverklaring van een erkende instantie of een verklaring van een behandelend psycholoog of therapeut.

Aanvraag indienen

De eventuele voorzieningen moeten officieel worden aangevraagd. Samen met de decaan stel je deze aanvraag op. Dit kan alleen als je officieel staat ingeschreven bij één van de opleidingen van Hogeschool Utrecht en als je je bij een decaan van de faculteit als aankomend student hebt aangemeld via Studielink. Binnen de opleiding word je verder begeleid door een studieloopbaanbegeleider, mentor of coach. De studentendecaan blijft op de achtergrond beschikbaar voor vragen en advies.

Tip!

Maak een lijstje met de zaken die de HU van jou moet weten om de noodzakelijke en geschikte voorzieningen te kunnen bieden. Hogeschool Utrecht moet bijvoorbeeld weten hoe groot je (studie)belastbaarheid per dag / week is, welke technische (studie)hulpmiddelen nodig zijn voor het maken van tentamens, voor het bestuderen van schriftelijk materiaal en het volgen van hoorcolleges. Neem daarbij je ervaringen mee die je hebt van de middelbare school en de hulp die je daar kreeg aangeboden.

Praktijk voor onderzoek & begeleiding

Je kunt een onderzoek laten doen door de Praktijk voor onderzoek en begeleiding van het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO). Het SvO is onderdeel van Hogeschool Utrecht. Een onderzoek is zinvol als je je eigen mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van je studie beter in beeld wilt krijgen. Ook als je vermoedt dat je een functiebeperking hebt, kun je bij dit bureau een onderzoek laten doen naar bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, PDD-NOS en Asperger. Het doel van zo’n onderzoek is met gerichte adviezen en tips je studie zo goed mogelijk te laten starten. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de website van het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Wet Gelijke Behandeling

Krachtens de Wet gelijke Behandeling kun je aanspraak maken op doeltreffende aanpassingen al naar gelang jouw behoefte. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij het maken van tentamens. Dit alles geldt onder de voorwaarde dat de aanpassingen geen onevenredige belasting meebrengen voor Hogeschool Utrecht. De volledige wettekst vind je op de website van de Commissie Gelijke Behandeling.

Meer weten?

Kijk voor meer tips en informatie op de website van handicap + studie. De brochure ‘(gaan) studeren met een functiebeperking’ kun je aanvragen via algemeen@handicap-studie.nl.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten