Rechten en plichten

In het Studentenstatuut vind je een algemeen overzicht van de belangrijkste regelingen voor studenten. De Onderwijs en Examenregeling HU (OER-HU) regelt op hoofdlijnen de rechten en plichten van alle HU-studenten ten aanzien van onderwijs, examens en tentamens.

Exterieur Padualaan

Er is een OER voor de bacheloropleidingen, en een voor de masteropleidingen. OER en Studentenstatuut worden elk jaar vernieuwd. De OER kent een apart hoofdstuk per instituut met de belangrijkste informatie over de opleidingen.

De inhoud van de opleiding is verder uitgewerkt in de studiegidsen. Alle informatie over aanmelding en inschrijving is apart beschreven.