Verzoek, bezwaar en beroep

You can read this page in English.

Entree Gezondheidszorg

Stap 1: Verzoek

Als je denkt belang te hebben bij een beslissing van een orgaan van de HU, dan kun je bij dit orgaan een verzoekschrift indienen.

Zo kun je bijvoorbeeld bij de examencommissie een verzoekschrift indienen als je een besluit wilt over toepassing of juist afwijking van de OER. Dit doe je door een verzoekformulier in te vullen op de website van jouw examencommissie (inlog nodig).

Onderwerpen waarvoor je via deze website een verzoek kunt indienen zijn onder andere: aanpassing examenpakket, invulling profileringsruimte (minor), vrijstellingen en extra toetskansen of vervangende opdrachten. Als je hier vragen over hebt, kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider en/of de decaan.

Stap 2: Bezwaarprocedure

Als je het als (aankomend) student niet eens bent met een besluit van de hogeschool, dan kun je daartegen bezwaar en beroep aantekenen. Een besluit is een individuele beslissing, bijvoorbeeld op een verzoek, maar bijvoorbeeld ook een beoordeling van een tentamen, bindend studieadvies of weigering inschrijving. Een bezwaarprocedure houdt in dat hetzelfde orgaan dat het besluit heeft genomen, dit nog een keer opnieuw beoordeelt. Dit is een snelle en relatief eenvoudige procedure. De termijn voor het indienen van bezwaar is 2 weken.

Bezwaren op besluiten van de examencommissie en beoordelingen kunnen direct worden ingediend via de website van de examencommissies (inlog nodig). Voor alle andere bezwaren, of als je geen toegang meer hebt tot het intranet, kun je je rechtstreeks per mail richten tot degene die het besluit heeft genomen. Dat staat ook altijd onderaan het besluit aangegeven.

Stap 3. Beroepsprocedure

Als je het niet eens bent met het besluit naar aanleiding van je bezwaar, kan je hiertegen in beroep. Dit wordt onafhankelijk beoordeeld. De termijn voor het indienen van beroep is 6 weken. Een beroep dien je in bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Bij het indienen van een beroepschrift gelden veel formele eisen (je moet informatie over jezelf geven, het besluit meesturen e.d.). Om je daarbij te ondersteunen is een digitaal beroepsformulier ontwikkeld. Als je deze invult en alle bijlagen meestuurt, voldoe je automatisch aan deze eisen. Je kunt ook rechtstreeks beroep instellen tegen een besluit. De bezwaarprocedure is een extra optie, maar niet verplicht.

Als er nog geen besluit is genomen, maar je hebt een verzoek aan bijvoorbeeld de examencommissie of de faculteitsdirectie, dan moet je dit verzoek indienen bij het orgaan waar het verzoek voor is bedoeld (zie stap 1). Een verzoek kun je niet indienen met een beroepsformulier.

Voor HU-studenten is een interne website beschikbaar, www.klachtenwegwijzer.hu.nl, met meer informatie en alle jurisprudentie.

Reglement rechtsbescherming

Meer informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure vind je in het Reglement Rechtsbescherming.