Honourstrajecten

Als HU honoursstudent heb je specifieke leerbehoeften en wil je maximaal uitgedaagd worden. De HU heeft het onderwijs zo ingericht, dat je als student een eigen honoursroute kunt kiezen van aanbodgericht tot vraaggestuurd, in samenwerking met andere opleidingen, gekoppeld aan cursussen binnen je opleiding en extra projecten op eigen initiatief.

 

Het onderwijsaanbod van HU Honours ziet er als volgt uit:

  1. HU-brede pre-Honours
  2. Honoursprogramma’s
  3. Stercursussen
  4. Extra Honours
  5. Persoonlijke route

1.  HU brede Pre-honours

Vanaf januari 2017 komt er in het propedeusejaar een HU-breed pre-honourstraject ter oriëntatie op het honoursonderwijs binnen de HU. De focus ligt op identiteitsbewustzijn en talentontwikkeling gekoppeld aan waardecreatie door maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je leert hoe je in de wereld (wilt) staan, wat je talenten zijn, hoe je deze verder kunt ontwikkelen en op welke manier je hiermee kunt bijdragen aan een maatschappelijk doel.

Na dit traject kun je doorstromen naar het HU honoursprogramma. Deelname aan HU Honours kan overigens ook zonder het pre-honourstraject te hebben doorlopen. Als eerstejaars kun je ook starten aan diverse andere HU honourstrajecten.

2.  Honours programma’s

Elke faculteit heeft minimaal een thematisch georiënteerd HU honoursprogramma. Deze programma’s richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken en zijn daardoor multidisciplinair opgezet. Binnen een vast honoursprogramma werk je aan diverse honoursprestaties waarmee je sterren kunt behalen. Na het behalen van vijf sterren kun je de eindbeoordeling voor het honourscertificaat aanvragen.

3.  Stercursussen

Elke opleiding biedt een aantal cursussen in het bachelor- of masteronderwijs (voltijd en deeltijd, inclusief minors, stage, onderzoek) aan op honoursniveau. Je doet dan (een) extra honoursopdracht(en) in het verlengde van de inhoud van de betreffende cursus. Met de extra honoursopdracht(en) kun je jouw kennis en vaardigheden zowel verbreden als verdiepen.

4.  Extra Honours

Sommige opleidingen of instituten kiezen voor extra curriculair honoursonderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van projecten of opdrachten die niet gekoppeld zijn aan het curriculum. Door Extra Honours is er ruimte voor innovatie, samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties en kan er snel worden gehandeld door betrokkenen om initiatieven uit te voeren.

5.  Persoonlijke route

Soms heb je als student zelf een bijzonder idee gekozen om je competenties te ontwikkelen, binnen of buiten de HU. Als student mag je er altijd voor kiezen om dit vanuit eigen initiatief te verbinden aan een honoursprestatie zolang je producten en/of diensten ontwikkeld die waarde hebben voor de beroepspraktijk en/of samenleving. Je neemt zelf de regie over de invulling van deze route. Je kunt echter wel begeleiding krijgen van een honoursdocent van je opleiding.

Wat vindt Joëlla ervan?

Joëlla van Os, Small Business and Retail Management

Joëlla van Os doet mee aan het project Anders Kijken. In dit project gaan studenten aan de slag met vraagstukken die zijn aangedragen door Amersfoortse bedrijven, organisaties en bewonersinitiatieven.
Lees verder
 

Contact

Op de hoogte blijven?
Volg HU Honours via Twitter, Facebook of lees het blog.

 
Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar de honourscontactpersoon van je opleiding.

Facebook