Collegegeld tweede opleiding

Als je ná 1 augustus 1991 een bachelorgraad of mastergraad hebt behaald en je wilt je inschrijven voor een tweede bacheloropleiding of masteropleiding, dan ben je een zogenaamde stapelaar. Je betaalt dan het instellingscollegegeld, wat een stuk hoger is, in plaats van het wettelijk collegegeld (artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. 

Voorbeeldsituaties
Wanneer je twee opleidingen tegelijkertijd volgt of gevolgd hebt en één van de opleidingen met een diploma afsluit of hebt afgesloten, dan gelden er bijzondere regels. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om dan vrijstelling van collegegeld te krijgen voor één van de twee opleidingen, zie de voorbeeldsituaties hieronder.
•    Je volgt in studiejaar 2018-2019 twee bachelors of twee masters tegelijkertijd en een van die opleidingen rond je af in studiejaar 2018-2019. De tweede opleiding in dat jaar kun je vervolgen tegen het wettelijk collegegeldtarief.
•    Je hebt vóór studiejaar 2018-2019 twee bachelors of twee masters tegelijk gevolgd en één daarvan met een graad afgesloten. Mits je voor de tweede opleiding ononderbroken ingeschreven hebt gestaan, ben je in studiejaar 2018-2019 het wettelijk collegegeldtarief verschuldigd.

Uitzondering
Een uitzondering maakt de overheid als de tweede opleiding die je gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs valt, maar alleen als je eerste opleiding niet in diezelfde sector viel. Je kunt je opleiding controleren in CROHO. Voor deze studenten geldt het wettelijk collegegeld, mits zij aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief voldoen.

Toetsing door DUO

Het gradenbeginsel wordt getoetst door DUO via Studielink. Let op, wanneer je in het afgelopen studiejaar een graad hebt behaald, duurt het even voor dit bij DUO geregistreerd is en via Studielink wordt doorgegeven. In eerste instantie wordt dan door de HU het wettelijk collegegeld aan jou berekend. Wanneer de melding vanuit DUO verwerkt is, gaat alsnog het instellingscollegegeld voor jou gelden indien dit van toepassing is. Je bent dit instellingscollegegeld dan gewoon verschuldigd vanaf de startdatum van je opleiding.

Vrijstelling van collegegeld

  • Studeer je bij de HU en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij een andere onderwijsinstelling volgen? Dan heb je recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de andere onderwijsinstelling, mits je bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief verschuldigd bent. 
    Vul in dat geval je betalingsgegevens in Studielink in en zorg dat de rest van je inschrijving compleet is. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de HU en lever deze in bij de andere onderwijsinstelling. Om een BBC aan te vragen, moet je inschrijving bij de HU wel voltooid zijn.
  • Studeer je bij een andere onderwijsinstelling en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij de HU volgen? Dan heb je recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de HU, mits je bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief verschuldigd bent.
    Vul in dat geval eerst je betalingsgegevens in Studielink in, ondanks dat je geen collegegeld aan de HU hoeft te betalen. Er wordt dan nog geen collegegeld door ons afgeschreven. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de andere onderwijsinstelling en lever het origineel (dus geen kopie) in bij de Backoffice Inschrijving. Dit kun je sturen naar het postadres van Backoffice Inschrijving of bij de balie van het STIP. Zodra wij het originele BBC hebben ontvangen, vervalt je machtiging in Studielink en wordt er dus ook geen collegegeld door de HU geïncasseerd.
     

Bereken je collegegeldtarief
Wil je weten of jij in de categorie stapelaar valt en hoeveel collegegeld je moet betalen? Maak dan gebruik van de collegegeldmeter, of neem contact op met Bureau Inschrijving.