Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

In het kort

Leren op de HUpabo:

  • Passend onderwijs geven: haal het beste uit ieder kind
  • Kinderen wegwijs maken in de wereld
  • Lesgeven in onder én bovenbouw
  • Een goede werksfeer creëren in de klas

Tijdens de opleiding voor Leraar Basisonderwijs (pabo) leer je om de beste meester of juf te worden. Je werkt aan je eigen kennis en vaardigheden, maar je leert vooral hoe je elk vak het beste aan de kinderen kunt aanbieden. Je leert kinderen wegwijs te maken in de wereld en in hun klas een goede werksfeer te creëren.

Als juf of meester ben je veelzijdig. Je bent niet alleen goed in taal, rekenen en de andere schoolvakken maar ook creatief, muzikaal en/of sportief. Je kunt natuurlijk goed met kinderen omgaan, maar ook met volwassenen. Lees meer op Past deze opleiding bij mij.

Pabo alleen voor meiden? Nee hoor! Hogeschool Utrecht heeft ook mannen op de pabo.

Ons onderwijs en stages

Het onderwijs op de HUpabo bestaat uit een mix van werkcolleges, werkplekleren (stages), hoorcolleges en individuele begeleiding bij zelfstudie. Je krijgt veel verschillende vakken: bijvoorbeeld Rekenen, Nederlands, Wereldoriëntatie, Kunstvakken, Bewegingsonderwijs, ICT, Onderwijskunde en Pedagogiek. De meeste vakken worden gecombineerd aangeboden. Zo kun je straks in jouw eigen klas de kinderen op de beste manier lesgeven en begeleiden.

Wat je aan theorie leert, oefen je op je stageschool in de praktijk, al vanaf jaar 1. Je kunt bij de HUpabo stage lopen op veel verschillende soorten scholen. Wij helpen je te ontdekken welk schooltype het beste bij jou past. Lees meer op Opleidingsinhoud.

HUpabo in Utrecht of in Amersfoort

Je kunt de HUpabo zowel in Utrecht als in Amersfoort volgen. De opleidingen zijn kleinschalig (twee tot zes eerstejaarsgroepen per locatie) en tegelijkertijd profiteer je van de vele mogelijkheden die een grote hogeschool te bieden heeft.

Beroepsperspectief

Je wordt leraar in het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en/of in het praktijkonderwijs.

Wij werken samen met goede schoolbesturen. Deze laten weten dat er voor studenten die over een paar jaar afstuderen volop werk is.

Academische Lerarenopleiding (Alpo)

Heb je een vwo-diploma en wil je onderwijs combineren met onderzoek? Dan kun je bij de HU kiezen voor de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (Alpo). Je combineert dan de HUpabo met de universitaire studie Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Je kunt de HUpabo combineren met een tweedegraads bevoegdheid voor het vak Nederlands.

De opleiding leraar Basisonderwijs pabo kun je ook in deeltijd volgen.

Aanmelddeadline: 01 mei 2018
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

 

Naast het collegegeld moet je rekenen op studiekosten voor boeken, syllabi en excursies.

Locatie: De Nieuwe Poort 21 Amersfoort, Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Meer informatie over studiebelasting.

Toelatingseisen:

Je bent direct toelaatbaar met een vwo-diploma. Heb je een havo- of mbo-diploma, dan gelden er toelatingseisen. In het eerste jaar van de studie moet je de landelijke CITO rekentoets afleggen. Lees alles over de Toelatingseisen.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Studievereniging Stura

Maak kennis met studievereniging Stura!

VR-meisje

Check de 360-video!

Mannen op de pabo

mannen op de pabo voor a.s. meesters

Deeltijd studeren?

Werk en Studie Deze opleiding in deeltijd

Lipdub Pabo-studenten in Amersfoort