Geldigheidsduur en herkansing

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor het 21+ toelatingsonderzoek voor studiejaar 2017-2018.

Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie examens.

Hal Nijenoord 1

Je bent geslaagd als je voor alle drie de examens een voldoende behaald hebt. Bij twee voldoendes mag één examen herkanst worden. Het herexamen vindt plaats tijdens de eerstvolgende examenmogelijkheid. Onderdelen van het onderzoek blijven niet geldig, maar het totale toelatingsonderzoek blijft geldig voor onbepaalde tijd (mits deze na 2011 is behaald).

Vrijstellingen

Bij de informatie over de examens (te vinden onder het item ‘informatie per thema’) staan ook de mogelijkheden voor vrijstellingen vermeld. In het algemeen geven alleen deelcertificaten HAVO / VWO recht op vrijstelling. Voor aspirant-studenten die geen Nederlandstalig onderwijs kregen (anderstaligen) geldt een aangepaste regeling voor de examens Nederlands: voor hen geldt dat zij over een NT2-II diploma dienen te beschikken en dan vrijgesteld zijn voor het examen Nederlands.

Voor de procedure bij buitenlandse diploma’s gelden de richtlijnen van het NUFFIC.

Uitslagen van toelatingsonderzoeken van andere hogescholen worden niet geaccepteerd, of geven geen vrijstelling.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten