Vrijstellingen

Een havo of vwo certificaat geldt als vrijstelling voor een vak-toets.

Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Stuur dan een gewaarmerkte kopie van je certificaat (o.v.v. ‘21+ toelatingsonderzoek’, je naam en je studentnummer) naar onderstaand adres:

Hogeschool Utrecht
T.a.v. Bureau Inschrijving
Postbus 8218
3503 RE Utrecht

Wanneer je ergens anders een 21+ toelatingsonderzoek succesvol hebt afgelegd, geldt dit niet als een vrijstelling voor het 21+ toelatingsonderzoek bij de HU. Tevens geldt een eerder succesvol afgelegde capaciteitentest van NOA voor een andere organisatie of voor een ander doel niet als vrijstelling voor het NOA assessment van het 21+ toelatingsonderzoek voor de HU.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten