Het toelatingsonderzoek

Tijdens het onderzoek wordt onderzocht of je kennis en vaardigheden van voldoende niveau zijn om een opleiding aan de HU te voltooien. Dit zal aan de hand van een Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H) vastgesteld worden. Je behaalde resultaten voor deze capaciteitentest worden vergeleken met de resultaten van een normgroep, waarbij vervolgens vastgesteld kan worden of je het gewenste capaciteiten-niveau hebt om een HBO-opleiding succesvol te kunnen volgen.

De MCT-H bestaat uit 6 onderdelen (sub-tests):

 1. Woordrelaties: De mate waarin men de betekenis van Nederlandse woorden kent (woordenschat); het vermogen om relaties tussen woorden te begrijpen.
 2. Woordanalogieën: Verbaal redeneervermogen; het kunnen ontdekken van samenhang tussen een aantal verbale begrippen.
 3. Rekenvaardigheid: De vaardigheid in het omgaan met getallen en inzicht in rekenkundige relaties.
 4. Cijferreeksen: Numeriek redeneervermogen; het vermogen om systemen in symbolisch, numeriek materiaal te kunnen ontdekken en herkennen.
 5. Exclusie: Logisch redeneren; het herkennen van klasse-principes, vermogen om visuele vergelijkingen te maken, afwijkingen te constateren en relevante details waar te nemen bij figuren.
 6. Componenten: Bij deze subtest gaat het vooral om het mentaal manipuleren en transformeren van (twee dimensionale) vormen of figuren. Men moet zich in gedachten kunnen voorstellen wat bepaalde handelingen voor gevolg zullen hebben voor de vormen.

De totale toetsduur van de MCT-H is ongeveer 75 minuten.

Het 21+ toelatingsonderzoek wordt aangeboden in de voertaal van de opleiding (Nederlands of Engels).

Sommige opleidingen van de HU hebben een specifieke vak- of profiel-eis. Deze opleidingen vragen bij aanvang dus al een bepaald kennisniveau van een specifiek vak. Als onderdeel van het 21+ toelatingsonderzoek wordt je kennis over dit vak daarom ook getoetst. In dat geval zal je, na het voltooien van de MCT-H test, aansluitend een deficiëntietoets moeten maken van het betreffende vak. Deze toets zal ongeveer 30-45 minuten duren en bestaat uit louter meerkeuzevragen. Het niveau van deze deficiëntietoets is vergelijkbaar met het eindexamen havo.

Hieronder een overzicht van opleidingen waarvoor je een deficiëntietoets moet afleggen. Staat je opleiding er niet tussen? Dan heeft deze geen vak-eis en hoef je alleen de MCT-H te doen.

Bacheloropleiding(en) HU
Vaktoets
Wiskunde A
 • Accountancy
 • Bedrijfskunde
 • Bedrijfskunde MER
 • Bedrijfseconomie
 • Commerciele Economie
 • Facility Management
 • Finance and Control
 • Finance, Tax and Advice
 • Integrale Veiligheidskunde (alleen van toepassing op instroommomenten februari en april van het huidige studiejaar; vanaf september 2018 komt de economie-eis voor deze opleiding te vervallen.)
 • International Business (Engelstalig)
 • Logistics Management
 • Ondernemerschap & Retail Management
Economie
 •  Technische Bedrijfskunde
M&O
 • Life Sciences
 • Chemie
 • Chemische Technologie
Scheikunde & Wiskunde B
 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde
Natuurkunde & Wiskunde B

Let op: voor de Lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Wiskunde geldt dat de vak-toets apart wordt afgenomen bij de opleidingen zelf (Instituut Archimedes).

Als je je hebt aangemeld voor de Pabo, dan moet je - naast het behalen van de verschillende Pabo certificaten – ook een positief resultaat voor het 21+ toelatingsonderzoek behalen. De Pabo certificaten staat los van het 21+ toelatingsonderzoek.

Informatie Deficiëntietoetsen Instituut Archimedes.
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten