Aanmelden

Een volledige aanmelding voor het 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit het doorlopen van twee stappen.

Allereerst moet je je aanmelden in Studielink (zie ‘Stap 1’) en daarna kun je je inschrijven voor het betreffende toets moment via onze webshop (zie ‘Stap 2’).

Let op: Het is alleen mogelijk om aan het 21+ toelatingsonderzoek deel te nemen wanneer je volledig bent aangemeld voor dit onderzoek.

Meer informatie