Internationaal Diploma Supplement

Diploma uitreiking

Sinds 1 september 2010 geeft Hogeschool Utrecht bij het diploma van de bachelor, naster en Associate degree een Engelstalig Diploma Supplement (DS) af. Bij alle diploma’s met een diplomadatum na 1 september 2010 wordt automatisch en zonder kosten dit DS verstrekt. Het DS is een toevoeging op het diploma en bevat naast de behaalde studieresultaten een beschrijving van de gevolgde studie en een uitleg van het Nederlandse onderwijssysteem.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat het DS van Hogeschool Utrecht voldoet aan het model dat is opgesteld door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. En in maart 2013 heeft Hogeschool Utrecht het DS-label van de Europese Commissie toegekend gekregen.

Het DS-label is een certificaat dat een onafhankelijk oordeel geeft over de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de gevolgde en met succes afgeronde opleiding. Het is dus een keurmerk dat toekomstige werkgevers in binnen- en buitenland inzicht geeft in de precieze plaats van de (voor)opleiding in het Nederlandse systeem van Hoger Onderwijs. Het maakt vergelijking van de kwaliteit van afgestudeerden mogelijk en geeft inzicht in wat het diploma echt waard is.

Voorbeelden van het DS: