Programma

De pre-bachelor bestaat uit de volgende vakken.

Studentenwerkplek Daltonlaan 400 - 500

Taalonderwijs

Binnen de pre-bachelor werk je aan de ontwikkeling van je taalvaardigheid Nederlands. Hierdoor bereid je je voor op een opleiding in het Hoger Onderwijs in Nederland. Om te studeren in het Hoger Onderwijs in Nederland moet je geslaagd zijn voor alle onderdelen van Staatsexamen NT2 programma 2. Ook maakt staatsexamen Nederlands II waarschijnlijk deel uit van je inburgering. De voorbereiding hierop doe je in de pre-bachelor. Daarnaast werk je ook binnen de taallessen aan studievaardigheden (bijvoorbeeld schrijven van portfolio of een verslag; leesstrategieën) die je later nodig hebt in een studie aan het hoger onderwijs in Nederland.

Leerteam leren

Bij het leerteam leren gaat het om het aanleren van vaardigheden en een houding die je nodig hebt om succesvol te kunnen studeren aan een hogeschool en om een goede professional te worden. Denk aan (zelf)reflectie; verslagen schrijven; presentaties voorbereiden; studiekeuze; uitzoeken wat er nodig is om de opleiding die jij wilt gaan doen ook te kunnen gaan doen, etc.

Kennismaking met de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Deze twee vakken zijn verplichte onderdelen van het inburgeringsexamen vanaf januari 2015. In de pre-bachelor word je hier goed op voorbereid, zodat je deze onderdelen van je inburgeringsexamen kunt behalen.

Oriëntatie op de hbo opleiding van je keuze

Tijdens de pre-bachelor ga je naar open dagen, meeloopdagen en volg je een aantal lessen in de opleiding die je wilt gaan doen na de pre-bachelor.. Zo krijg je een goed beeld van wat de opleiding en het uiteindelijke beroep waartoe die opleiding opleidt inhouden.

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden en wil je je graag aanmelden voor de pre-bachelor? Of heb je nog vragen die je graag wilt stellen? Mail dan naar prebachelor@hu.nl.

Neem contact op