Inhoud kopopleiding

Studieprogramma

De kopopleiding is een intensieve opleiding. Reken er dus op dat je de hele week beschikbaar moet zijn voor stage, les en studietaken.

In het eerste half jaar volg je op maandag en donderdag onderwijs op de faculteit. Daarnaast werk je twee dagen per week op een leerwerkplek (een stageplaats op een school). Je oriënteert je op het onderwijs en al snel neem je (ondersteunende) taken van de docent over.

In het tweede half jaar volg je op donderdag onderwijs op de faculteit. Daarnaast ben je drie tot vier dagen per week op je leerwerkplek, waar je zelfstandig onderwijs verzorgt (tien tot twaalf lesuren per week).

Begeleiding

Het leren op de werkplek en je studieloopbaanbegeleiding komen bij elkaar tijdens het onderdeel ‘Studie & Werk’. Hierbij word je begeleid door een studie- en werkbegeleider van de hogeschool (je SWB’er).

Leerwerkplek

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerwerkplek. Je loopt tijdens het hele studiejaar stage. Het is dus van belang dat je voor aanvang van je studie een leerwerkplek hebt gevonden. Houd er bij het zoeken van een leerwerkplek in elk geval rekening mee dat er op de leerwerkplek een begeleider aanwezig moet zijn met voldoende expertise en tijd om jou te begeleiden.

Hogeschool Utrecht werkt samen met (aspirant) keurmerkscholen waar studenten stage kunnen lopen. Deze scholen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van het begeleiden van de studenten. Het wordt aangeraden om stage te lopen op een school waarmee Hogeschool Utrecht een samenwerkingsverband heeft, maar dit is niet verplicht.  Een overzicht van (aspirant) keurmerkscholen en overige stagescholen vind je op www.samenopleiden.nl.