Competenties

In de minor Railtechniek ontwikkel je de volgende competenties:

 • De student ervaart de complexiteit en de integraliteit van het werken in de railinfra. Hij ervaart de noodzaak tot samenwerken en ondervindt de groepsbinding als er onder druk een dergelijke taak moet worden volbracht. Op basis hiervan en zicht op de eigen capaciteiten en voorkeuren kan de student een afgewogen oordeel vormen en een keuze maken voor een carrière in de sector. 
 • De student ontwikkelt een brede kijk op het rail vervoer en kan: 
  • de levenscyclus van de samenhangende onderdelen van de railinfra beschrijven,
  • daarin aangeven welke partijen hierbij betrokken zijn,
  • wat de taakverdeling tussen deze partijen is,
  • op basis van een concrete casus een analyse maken van de rol die deze partijen spelen,
  • voor de casus verschillende scenario’s opstellen en is in staat een evaluatie te maken van de verschillende scenario’s, er een te kiezen en een voorstel te ontwikkelen voor de aanpak van de situatie en dit presenteren en verdedigen in een advies.
 • De student levert vanuit de eigen discipline een bijdrage aan de probleemdefinitie, de diagnose en het ontwerp van een project. Het project behandelt een fase uit de levenscyclus van de railinfra. De student ontsluit daarbij nieuwe kennis en past die toe in het project