Programma

In de minor Railtechniek volg je onder andere de volgende cursussen:

 1. Inleiding Railvervoer (5 EC)
 2. Railtechniek: de systemen (5 EC)
 3. Project: integraliteit (5 EC)
 4. Railtechniek: ontwerp, bouw en onderhoud (10 EC)
 5. Project: complexiteit (5 EC)

Inleiding railvervoer

In de cursus Inleiding Railvervoer leer je zelfstandig een vervoersvraag formuleren en de daarvoor benodigde informatie te verzamelen. Je gaat vervolgens aan de slag met het toepassen van de theorie op een railvraagstuk. Je leert:

 • het V-model beschrijven en kunt dit in verschillende situaties toepassen 
 • de RAMS-aspecten te beschrijven binnen een setting in de spoorsector
 • de samenhang tussen betrokken partijen en hun taakverdeling te beschrijven
 • een analyse te maken van de rol die partijen spelen bij het oplossen van een vraagstuk.

Railtechniek: de systemen

Tijdens deze cursus leer je onder andere:

 • functiedragers benoemen en deze in samenhang brengen om een railvraag op te lossen
 • vormen van techniek toepassen en het effect daarvan op de kosten/effectiviteit bepalen.

Railtechniek: ontwerp, bouw en onderhoud

In deze cursus leer je onder andere het V-model toepassen op een ontwerp met betrekking tot het railvervoer. Verder leer je wat er belangrijk is bij de bouw en het onderhoud van een ontwerp.

Bij het onderdeel ‘ontwerp’ leer je:

 • de fases van het V-model kennen
 • tussenproducten en eindproducten te definiëren
 • de principes van systems engineering / projectmanagement in een ontwerp toe te passen
 • stakeholders en hun eisen te onderscheiden
 • randvoorwaarden te scheppen op het gebied van onder andere veiligheid en gezondheid
 • gemaakte keuzes waarop een ontwerp is gebaseerd, waaronder financiële consequenties, te verantwoorden.

Bij het onderdeel ‘bouw’ leer je:

 • scenario’s uit te werken voor de realisatie van nieuwbouwplannen
 • onderbouwde keuzes te maken voor de best mogelijke bouw van het ontwerp
 • verschillende materialen en hun eigenschappen kennen en deze te gebruiken
 • de organisatie, logistiek en projectmanagement rond een bouwproces beschrijven.

Bij het onderdeel ‘onderhoud’ leer je:

 • de verschillende concepten op het gebied van onderhoudsmanagement kennen
 • een risicoanalyse maken en een onderhoudsconcept uitwerken
 • wat de impact van (groot) onderhoud aan het spoor is
 • hoe een buitendienststelling werkt
 • wat de veiligheidsmaatregelen rondom onderhoud en vernieuwing zijn

Minor Rail Techniek
Inleiding Rail Infra Techniek Rail Techniek de levenscyclus
Inleiding
Railvervoer
test Rail systemen,
de bouwstenen 
(basis vormt 
functiedragers)
test  Railtechniek:
ontwerp
test Railtechniek:
 onderhoud
test
Project: Integraliteit  Project: Complexiteit