Dubbele onderwijsbevoegdheid basisonderwijs (pabo) en tweedegraads bevoegdheid Nederlands

Wat houdt een dubbele onderwijsbevoegdheid in?

Je kunt de bacheloropleiding leraar basisonderwijs (HUpabo) combineren met de opleiding tot leraar Nederlands tweedegraads. Als je beide opleidingen succesvol afrondt, behaal je twee diploma’s. Je mag dan lesgeven in het basisonderwijs en het vak Nederlands geven aan het (v)mbo en de onderbouw van de havo en het vwo.

Let op: je kunt de dubbele onderwijsbevoegdheid alleen behalen in de lesplaats Utrecht.

Waarom een dubbele onderwijsbevoegdheid?

Met twee diploma’s vergroot je je kans op een baan in het onderwijs en onderscheid je je van studiegenoten. Daarnaast ben je als docent flexibeler op scholen in te zetten. Kortom, je bent extra interessant voor het beroepenveld!

Hoe is het studietraject opgebouwd?

Het totale traject voor het behalen van de dubbele lesbevoegdheid duurt vijf jaar. In het eerste jaar volg je het programma van de HUpabo, plus twee extra vakken van de studie Nederlands. In het tweede jaar begin je met het behalen van de extra bevoegdheid. Je volgt dat jaar naast het programma van de HUpabo per periode steeds een extra vak van de studie Nederlands. In het derde, vierde en vijfde jaar volg je steeds meer vakken van de opleiding Nederlands.

Vanaf het derde jaar is er ruimte voor stage op een middelbare school, voor die tijd loop je alleen stage op een basisschool. Als je dit traject volgt, kies je op de HUpabo in het derde jaar automatisch voor de specialisatie ‘oudere kind’.

Je moet in het propedeusejaar alle vakken van de HUpabo plus de vakken van de studie Nederlands halen om door te mogen met het traject. In het tweede jaar wordt dit ook van je verwacht.

HUpabo     Leraar Nederlands tweedegraads  
Jaar 1
Inschrijven HUpabo
- Alle vakken
- Stage
60 EC
- Twee vakken *
10 EC
Jaar 2
- Alle vakken
- Stage
60 EC
Inschrijven Leraar Nederlands tweedegraads
- Vakken
20 EC
Jaar 3
- Alle vakken
- Stage oudere kind
60 EC
- Vakken 20 EC
Jaar 4
- Afstudeerstage
- Eindassessment
20 EC
- Vakken
- Profileringsruimte
50 EC
Jaar 5
- **
Diploma HUpabo
  - Vakken
- Afstudeerstage
- Eindassessment
Diploma Leraar Nederlands tweedegraads
50 EC

 * Je volgt in jaar 1 twee vakken van de opleiding Leraar Nederlands tweedegraads, maar schrijft je voor deze opleiding pas in Studielink in vanaf jaar 2.
** Je rondt de pabo in jaar 5 af met de laatste punten die meetellen uit de opleiding Leraar Nederlands tweedegraads.

Wat is de totale studielast?

Als je beide studies afrondt, behaal je 2 keer 240 studiepunten (EC’s). Aangezien je sommige vakken over het beroep van docent maar een keer hoeft te doen, is het aantal daadwerkelijk te behalen studiepunten lager, namelijk 350 studiepunten. Houd rekening met gemiddeld zo’n twaalf uur extra studielast per week. Tijdens het gehele traject word je begeleid door een speciale coördinator.

 

Hoe meld je je aan voor dit traject?

Om beide studies te kunnen volgen is het voor het eerste jaar voldoende om je in studielink alleen aan te melden bij de HUpabo. Na het eerste jaar schrijf je je zowel in voor HUpabo als voor de opleiding tot leraar Nederlands tweedegraads.

Zijn er extra kosten?

Je betaalt maar één keer collegegeld zolang je beide studies tegelijkertijd volgt. Omdat je vijf jaar studeert in plaats van vier, betaal je wel één jaar extra collegegeld. Maar dan heb je ook twee diploma’s!

Zijn er ingangseisen?

Iedereen mag deelnemen aan het speciale studietraject dat vanaf het eerste jaar wordt aangeboden. Houd er wel rekening mee dat je gedisciplineerd moet werken, goed moet plannen en zelfstandig moet kunnen studeren. Ook moet je voldoende tijd hebben om de lessen van beide opleidingen te volgen. Je volgt soms lessen samen met deeltijdstudenten; dat kan in de avonduren zijn.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de StudentServiceDesk, via 088-4818181 of info@hu.nl. Of mail de contactpersoon van het traject dubbele onderwijsbevoegdheid HUpabo Gert van Herwijnen (gert.vanherwijnen@hu.nl)