Twintig manieren om Houten te verduurzamen

22-03-2016

Studenten Technische Bedrijfskunde van Hogeschool Utrecht hebben zich de afgelopen weken gebogen over hoe bedrijven in Houten en de gemeente Houten duurzamer kunnen opereren, in het kader van de DO!Challenge. In de zaal waar gewoonlijk de gemeenteraad vergadert, pitchten twintig groepjes studenten hun plannen aan de opdrachtgevers, die nu aan de slag gaan met de concrete acties die werden aangedragen.

Studenten op weg naar de Do!Challenge

Elf Houtense ondernemers willen de komende jaren flink verduurzamen en zijn daarom samen de DO!Challenge gestart. In de Challenge lichten de bedrijven hun prestaties door op het terrein van Planet (milieu), People (mensvriendelijkheid), Profit (bedrijfsmatig) en Passion (identiteit).

De bedrijven riepen de hulp in van derdejaars studenten van de HU-opleiding Technische Bedrijfskunde, om plannen en acties te verzinnen voor vraagstukken als: hoe realiseer je een reductie in de mobiliteit van werknemers van een aannemersbedrijf? Kan de levensduur van bedrijfskleding worden verlengd? Maar ook People en Passion kwamen aan bod: hoe kan bijvoorbeeld de medewerkerstevredenheid van een winkelfiliaal worden vergroot?

Aan de slag bij Arval

Arval, een internationaal leasebedrijf met een vestiging in Houten, had maar liefst drie vraagstukken uitgezet bij de studenten. Hoe kan het papierverbruik en energieverbruik worden verminderd? En hoe kan de betrokkenheid van medewerkers worden vergroot? “Wij hebben veel pas-afgestudeerden van het hbo in dienst, en studenten zijn natuurlijk onze klanten van morgen. Zij kijken anders tegen onze producten aan en letten daarbij op duurzaamheid”, vertelt Stefan Peelen, hoofd algemene zaken bij Arval.

Concrete acties

Studenten kregen de opdracht om concrete acties aan te dragen waar de bedrijven snel mee aan de slag kunnen. “Wij hebben al ambassadeurs rondlopen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar willen dit uitbreiden. Studenten kwamen met het plan om de betrokkenheid van medewerkers bij duurzaamheid te vergroten”, vertelt Peelen. “Ook kunnen we zeker iets met het idee om printpassen te introduceren zodat je kunt bijhouden hoeveel je print. Wellicht dat we daar zelfs een competitie aan koppelen.” 

Voor de studenten waren de pitches en de uitgebreidere presentaties de afsluiting van de cursus ‘Sustainable Business Development’. Zowel de opleiding als de organisatoren van de Do!Challenge kijken terug op een geslaagde samenwerking die voor herhaling vatbaar is.

Foto: Paul van der Klei