Collegegeld

Ieder studiejaar betaal je collegegeld. Ook als je alleen stage loopt of nog één laatste studieactiviteit hebt, moet je ingeschreven zijn en collegegeld betalen. De betaling van collegegeld regel je in Studielink. Wanneer je je uitschrijft in Studielink, stopt ook je betaalverplichting.

Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de overheid vastgesteld. Het instellingscollegegeld wordt door de hogeschool of universiteit zelf bepaald en ligt aanzienlijk hoger dan het wettelijk collegegeld, omdat de HU voor de betreffende student geen bekostiging ontvangt van de overheid. Om dit te compenseren berekent de HU het verschil door in het collegegeld. Daarnaast wordt het collegegeld jaarlijks verhoogd op basis van indexering volgens de Consumentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens.

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Welk collegegeld je betaalt is afhankelijk van o.a. opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), je nationaliteit en een eerder behaalde graad. Lees meer over het nationaliteitsbeginsel en gradenbeginsel. Met behulp van de collegegeldmeter kun je nagaan welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. Dit tarief krijg je ook in Studielink te zien bij het invoeren van je betaalgegevens.


Aanpassen van je collegegeld

Het kan zijn dat, na het afgeven van je machtiging, je collegegeldtarief wijzigt als er vanuit DUO nieuwe informatie beschikbaar komt. Dit kan gebeuren wanneer je na je aanmelding in Studielink alsnog de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen. Je hebt dan recht op het wettelijk collegegeld. Het kan ook zijn dat je in augustus een diploma behaalt bij een andere hoger onderwijsinstelling (dit wordt pas in oktober door de onderwijsinstelling aan DUO doorgegeven), waardoor het instellingscollegegeld voor jou van toepassing wordt in plaats van het wettelijk collegegeld.


Tegemoetkoming collegegeld

Er zijn mogelijkheden om een beroep te doen op een tegemoetkoming in de studiekosten. Bijvoorbeeld de lerarenbeurs, de tegemoetkoming leraren of extra prestatiebeurs of de aftrek studiekosten (www.belastingdienst.nl).

Heb je vragen over de hoogte van je collegegeld, neem dan contact op met Bureau Inschrijving.

.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten