Numerus fixus opleidingen (decentrale selectie)

Binnen de domeinen Gezondheidszorg en Media hebben we negen opleidingen met een numerus fixus. Omdat er bij deze opleidingen beperkt plek is, vindt een decentrale selectie plaats. Als je hieraan mee wilt doen, meld je dan uiterlijk 15 januari voorafgaand aan de start van het collegejaar aan.

Interieur Heidelberglaan 7

Het gaat om de volgende opleidingen:

Opleiding
Definitief aantal
plaatsen 2017-2018
Decentrale
selectiedagen 

Communication and Multimedia Design 240   
18 februari
Fysiotherapie 308 18 maart
Huidtherapie 100 13 en 15 maart
Journalistiek 300 15 februari
Medische Hulpverlening 20 1 februari
Mondzorgkunde 100 4 februari
Oefentherapie Cesar 100 16 maart
Optometrie 160 4 februari
Orthoptie 60 4 februari

 

Klik door naar de opleiding van jouw keuze om te lezen wat de decentrale selectie voor deze opleiding inhoudt.

De stappen van de decentrale selectie

 1. Aanmelding
  Meld je uiterlijk 15 januari 2017 aan via Studielink. Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Houd er rekening mee dat de verwerking van je DigiD-aanvraag vijf werkdagen duurt.

  Na 15 januari kun je je niet meer aanmelden voor een opleiding met numerus fixus. Wanneer je je na 15 januari aanmeldt via Studielink voor een numerus fixusopleiding, krijg je namelijk meteen een bericht dat je te laat bent met je aanmelding en je niet verder kunt met het inschrijfproces. Wel kun je op dat moment door een button aan te klikken een e-mail naar jezelf laten versturen waarop het tijdstip staat vastgelegd van je intentie om je via Studielink aan te melden. Als je door overmacht niet in staat bent geweest om je tijdig aan te melden, heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen. Zorg ervoor dat je de e-mail, die je vanuit je Studielink-account naar jezelf hebt laten versturen, meestuurt met je bezwaarschrift. Hoe je bezwaar maakt lees je hieronder.

 2. Digitale intake
  Je ontvangt een digitale intake. Vul dit formulier zo snel mogelijk in. Sommige opleidingen willen dat je het meeneemt naar de selectiedag.

 3. Contact
  De opleiding neemt contact met je op en nodigt je uit voor de decentrale selectiedag. De data hiervoor zijn al bekend, raadpleeg hiervoor bovenstaand overzicht van opleidingen met numerus fixus.

 4. Decentrale selectiedag
  Je neemt deel aan de decentrale selectiedag. Deze ziet er per opleiding anders uit, maar meestal doe je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dit resulteert in een score die bepaalt wat jouw rangnummer is.

 5. Rangnummer
  Vanaf 15 april 2017 informeert Studielink je over het rangnummer. Dat rangnummer geeft aan hoe groot de kans is dat je een plaats aangeboden krijgt. Een hoog rangnummer (bijvoorbeeld nummer 150 bij 100 plaatsen) wil nog niet zeggen dat je niet geplaatst wordt. Immers, er zullen studenten zijn die hun examen niet halen of hun aanmelding intrekken. Het kan dus even duren voor je weet of je een plaats aangeboden krijgt. Daarom is het altijd belangrijk om je voor meerdere opleidingen aan te melden.

Lees meer over hoe de selectie en toelating in zijn werk gaat.

Intrekking Communicatie en Farmakunde

De opleidingen Communicatie en Farmakunde hebben geen numerus fixus meer. Er zal dan ook geen decentrale selectie plaatsvinden. Voor deze opleidingen geldt, zoals voor alle voltijdbachelor- en Ad-opleidingen zonder loting of selectie, dat je je uiterlijk op 1 mei 2017 aangemeld moet hebben. Wanneer je je aanmeldt voor de opleidingen doorloop je het regulier studiekeuzecheck traject. Zie www.studiekeuzecheck.hu.nl.

Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met een besluit dat over jou genomen wordt tijdens de selectieprocedure, kan je daartegen bezwaar maken. Let op: er is géén bezwaar mogelijk tegen de methode van selecteren en/of de gehanteerde selectiecriteria.

Bezwaar

Je kunt bezwaar aantekenen door middel van een bezwaarformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze per e-mail naar Bureau Inschrijving. Dit formulier moet uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van het besluit bij ons binnen zijn.

Beroep

Ben je het vervolgens niet eens met het besluit naar aanleiding van je bezwaar, dan kun je hiertegen in beroep. Een beroep dient binnen zes weken na dagtekening van de brief met het besluit te worden ingediend bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten via het digitale formulier. Meer informatie en het formulier vind je op: www.bezwaarenberoep.hu.nl.

Aanmelden

Een keuze gemaakt? Meld je direct aan via Studielink.

Aanmelden

DigiD aanvragen

Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD kan vijf werkdagen duren.

DIGID aanvragen

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten