Ad Schrijftolk

In het kort

Een schrijftolk vormt de communicatieschakel tussen dove, plotsdove (op latere leeftijd doof geworden) of slechthorende mensen en hun horende omgeving. De tolk typt het gesproken Nederlands op spreeksnelheid in met behulp van een speciaal toetsenbord. De dove, plotsdove of slechthorende leest het geschreven Nederlands mee via een laptop, tablet  of op een beamerscherm.

De opleiding Associate degree Schrijftolk van Hogeschool Utrecht leidt je in twee jaar op tot schrijftolk. De opleiding is onderdeel van de bacheloropleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal. Beide tolkopleidingen zijn uniek in Nederland.

Met een Associate degree behaal je een wettelijke hbo-graad. Je mag dan ‘Ad’ achter je naam vermelden. Benieuwd naar wat je gaat leren? Ga naar Opleidingsinhoud.

Beroepsperspectief

Het werkveld van de schrijftolk is breed. Je kunt gaan tolken in alle vormen van maatschappelijk verkeer, bij de communicatie tussen horende mensen enerzijds en dove, plotsdove, ernstig slechthorende of doofblinde mensen anderzijds. Lees meer over het beroepsperspectief.

Cursusdata:

De schooldagen beginnen om half 9, behalve voor eerstejaars. Per week zijn er 3 à 4 schooldagen. Er is geen vaste collegevrije dag.

Aanmelddeadline: 01 mei 2017
Prijs: € 1951 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Voor boeken, syllabi en overige kosten moet je rekening houden met € 200 per studiejaar. Verder moet je de beschikking hebben over een laptop en een digitale camera. Je werkt met een Velotype PRO-toetsenbord, dat ongeveer € 1800 kost. Er is ook de mogelijkheid van huurkoop. De huurprijs is ongeveer € 125 per maand. Het toetsenbord werkt met Windows- en Apple-laptops.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding duurt twee jaar en heeft een omvang van 120 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Lees meer over de studiebelasting.

Toelatingseisen:

Diploma havo, vwo, mbo (niveau 4). Bekijk hier de toelatingseisen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten