Chemie

Opleidingsinhoud

Onderzoekspracticum

Op deze pagina:

Eerste jaar

In het eerste halfjaar van de propedeuse volg je een gezamenlijk programma met studenten van de opleiding Chemische Technologie. Je volgt zowel een aantal basisvakken zoals statistiek en wiskunde, als vakken die meer chemisch of procestechnisch zijn. In elk lesblok van negen à tien weken krijg je theorielessen en praktijklessen. Daarnaast volg je practica en doe je een project. In het eerste jaar heb je ongeveer 32 uur les in de week.

In het tweede halfjaar volg je vakken die meer specifiek zijn voor de opleiding Chemie. Belangrijke vakken zijn bijvoorbeeld: Chemische analyse, Synthese en berekeningen, Wiskunde en statistiek. Ook in dit half jaar volg je practica en doe je verschillende projecten.

Voorbeeldproject: nieuwe sportdrank ontwikkelen

Je begint met een oriëntatie op het onderwerp. Je zoekt in de vakliteratuur op wat er al bekend is: welke samenstelling hebben de bestaande sportdranken? Welke kleur wordt het best verkocht? Hoe wordt een sportdrankje gemaakt? En wie maakt het? Daarna verdiep je jezelf verder in de materie.

Bindend studieadvies

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je hoort dan of je door mag naar het tweede jaar of moet stoppen met je studie. De faculteit waar je studeert baseert het bindend studieadvies op jouw studieresultaten.

In totaal kun je in een studiejaar 60 ECTS credits halen. Vanaf studiejaar 2015-2016 moet je minimaal 50 ECTS credits halen in je eerste jaar. Als je dit niet haalt, krijg je een negatief bindend studieadvies. Dan moet je stoppen met de studie.

Tweede jaar en verder

Vanaf het tweede jaar (de hoofdfase) verdiep je je in de chemische en fysische achtergronden van werkmethoden. Je krijgt theorie over onderwerpen als chemische reacties, eigenschappen van stoffen, analyse- en scheidingsmethoden.

Belangrijke vakken zijn: Organische chemie, Analytische chemie, Biotechnologie, Polymeerchemie en Katalyse. De theorie breng je vervolgens in een laboratorium in de praktijk. In de practica werk je uiteraard veilig en houd je rekening met het milieu.

Experimenteren, ontwikkelen en analyseren

Tijdens projecten maak je kennis met de specialisaties Chemical Research & Development en Analytical Science waaruit je in het derde jaar kunt kiezen. Je maakt bijvoorbeeld zelf nieuwe geur- en smaakstoffen, waarbij je uitgaat van chemische verbindingen dien in de natuur voorkomen. Denk daarbij aan menthol, vanilline en kaneelzuur. En je analyseert een bodemmonster om te kijken of je een schonegrondverklaring kunt afgeven.

Stage

In de eerste helft van het derde studiejaar ga je op stage. Je loopt stage bij een laboratorium van een chemisch bedrijf, of bij een onderzoeksinstelling - bijvoorbeeld RIVM, TNO, RIKILT, een universiteit in binnen- of buitenland. De opgedane kennis leer je zo in de praktijk toe te passen en je krijgt een beeld van de functies die je later kunt gaan vervullen.

Afstudeerrichtingen

Voor je derde jaar maak je in de studie Chemie de keuze voor een van de twee afstudeerrichtingen: Chemical Research & Development of Analytical Science.

Chemical Research & Development

Met de richting Chemical Research & Development specialiseer je je in het ontwikkelen van nieuwe stoffen, producten en processen. Denk aan: supersterke vezels, nieuwe medicijnen, caloriearme zoetstoffen.

Analytical Science

De analytisch chemicus weet alles over het meten en analyseren van concentraties en stoffen. Denk aan: milieugevaarlijke stoffen in de bodem, de lucht of het water, schadelijke bijproducten in geneesmiddelen, dopingbestanddelen in de urine van een wielrenner, of ongezonde stoffen in voedsel.

Keuzemogelijkheden

In de eerste helft van het vierde jaar ga je je profileren door je kennis te verbreden of juist te verdiepen.

Je kunt bijvoorbeeld:

 • een keuzeperiode volgen, bijvoorbeeld Industriële Katalyse. Dat geeft je de ruimte om de tweede periode bij je afstudeeropdracht te betrekken (‘verlengd afstuderen’)
 • een minor volgen. Bijvoorbeeld een ILC-minor zoals de minor Food & Pharma of de minor Process Development in the Chemical Industry of de minor Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry. Maar er zijn nog veel meer HU-minors, van Technisch Commercieel Ingenieur tot Engels
 • een zelf samengesteld keuzepakket volgen
 • een premaster of schakelsemester doen om je voor te bereiden op een master bij een universiteit

Afstuderen

Je rondt je studie af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf of onderzoeksinstelling binnen of buiten Nederland. Je studeert af in de richting waarin je je in het derde jaar hebt gespecialiseerd.

Je sluit de afstudeeropdracht af met een verslag over het onderzoek dat je hebt gedaan, een publieke voordracht en een mondelinge verdediging.

Tijdens het afstuderen word je begeleid door een docent van de school en door een begeleider uit het laboratorium waar je je afstudeeronderzoek uitvoert. Als je je stage- of afstudeeropdracht in het buitenland uitvoert, kun je hier vanuit de opleiding begeleiding bij krijgen.

HU Honours

Ben jij ambitieus en op zoek naar meer uitdaging en eigen initiatief tijdens je studie? Dan kun je een honoursonderwijs volgen. Dit zijn speciale trajecten voor gemotiveerde en getalenteerde studenten die meer tijd en energie in hun opleiding willen steken.

Je volgt honourstrajecten naast het reguliere onderwijs. Het vraagt dus een extra investering, maar wel eentje waarbij je het beste uit jezelf haalt.

Na een eindopdracht kom je in aanmerking voor het Honours Certificaat. Hiermee laat je aan bedrijven en toekomstige werkgevers zien wat je in je mars hebt.

Meer weten over het honoursonderwijs?

Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Persoonlijke begeleiding. Dat krijg je van je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Met jouw begeleider bespreek je vorderingen en eventuele studieproblemen. Ook kun je bij hem of haar terecht met alle vragen over je studie. Je maakt al kennis met je studieloopbaanbegeleider tijdens de startdagen, helemaal aan het begin van je opleiding.

Studiegids

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding. De studiegids is bedoeld voor voltijd- én deeltijdstudenten. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle belangrijke regelingen en afspraken in de gids. Bekijk de studiegids.

Vakken

Hieronder zie je een vakkenoverzicht van de opleiding Chemie. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de cursussen in de cursusbeschrijvingen.

Heb je een diploma vwo of mlo? Dan hoef je in de propedeuse alleen de cursusonderdelen uit het tweede semester (blokken 3 en 4) te volgen. Deze blokken worden zowel in het eerste semester (periodes 1 en 2) als in het tweede semester (periodes 3 en 4) aangeboden. Je kunt dus instromen in september of in februari. Ook in het tweede studiejaar kun je het vierde studiesemester (blokken 3 en 4) ook in periodes 1 en 2 volgen.

Jaar 1 Periode A

 • Algemene chemie:
  - Inleiding Analytische chemie
  - Inleiding Biomoleculen
 • Inleiding Onderzoeken:
  - Statistiek
  - Project Analyse
 • Chemische vaardigheden:
  - Vaardigheden Chemistry
  - Tools

Jaar 1 Periode B

 • Inleiding Procestechniek:
  - Inleiding Procestechniek
  - Wiskunde 1
 • Bio-organische chemie:
  - Inleiding Organische chemie
  - Biochemie
 • Project Synthese:
  - Vaardigheden Synthese
  - Project Synthese

Jaar 1 Periode C

 • Project Analyseren:
  - Project Afvalwaterzuivering
  - Vaardigheden
 • Chemie:
  - Analytische Chemie + Chemisch rekenen
  - Atoombouw
 • Procestechniek en Wiskunde:
  - Procestechniek
  - Wiskunde 2A

Jaar 1 Periode D

 • Project Isoleren en Karakteriseren:
  - Project Isoleren en Karakteriseren
  - Vaardigheden
 • Organische chemie 1
 • Fysische chemie en Wiskunde:
  - Fysische chemie
  - Wiskunde met Excel en Wiskunde 2B

Jaar 2 Periode A

 • Project Synthetiseren en Analyseren:
  - Vaardigheden synthetiseren
  - Tussentijdse evaluatie
  - Project Synthetiseren en Analyseren
 • Organische Chemie 2
 • Zuiveren en karakterisering:
  - Fasenleer en Structuuropheldering

Jaar 2 Periode B

 • Project Synthetiseren en Analyseren:
  - Vaardigheden synthetiseren
  - Tussentijdse evaluatie
  - Project Synthetiseren en Analyseren
 • Chromatografie en Chemometrie 1:
  - Chromatografie
  - Chemometrie 1
 • Instrumentele spectometrie en veiligheid:
  - Instrumentele spectometrie
  - Risicobeheersing en veiligheid

Jaar 2 Periode C

 • Project Biokatalyse:
  - Project Biokatalyse
  - Vaardigheden
 • Bioprocestechnologie en Optimalisatie
 • Biomoleculen en Thermodynamica:
  - Biomoleculen
  - Thermodynamica

Jaar 2 Periode D

 • Project Polymeren:
  - Project Polymeren
  - Vaardigheden
 • Polymeren en Katalyse
 • Reactiekinetiek:
  - Reactiekinetiek
  - Simulatie

In je derde jaar maak je in de studie Chemie de keuze voor een van de twee afstudeerrichtingen: Analytical Science of Chemical Research & Development.

Specialisatie Analytical Science

Jaar 3 Periode A en B

 • Stage (30 ECTS)

Jaar 3 Periode C

 • Project Analytical Science: Researchproject
 • Specialistische analytische technieken
 • Molecuulstructuuropheldering

Jaar 3 Periode D

 • Project Analytical Science: Researchproject
 • Instrumentele chromatografie en Massaspectrometrie
 • Farmaceutische analyse en Chemometrie 2
  - Farmaceutische analyse
  - Chemometrie 2

Specialisatie Chemical Research & Development

Jaar 3 Periode A en B

 • Stage (30 ECTS)

Jaar 3 Periode C

 • Project Research & Development: Researchproject
 • Organische chemie 3
 • Molecuulstructuuropheldering

Jaar 3 Periode D

 • Project Research & Development: Researchproject
 • Instrumentele chromatografie en Anorganische chemie:
  - Instrumentele chromatografie
  - Anorganische chemie
 • Kunststoftechnologie

Jaar 4 Periode A en B (beide specialisaties)

 • Keuzecursussen ILC (15 ECTS):
  - Process Development in Chemical Industry of
  - Food & Pharma of
  - Eigen invulling
 • Verbreden en verdiepen in onderzoek (15 ECTS):
  - Opdracht Verbreden en verdiepen of
  - Eigen invulling

of

 • Minor (30 ECTS)
  - ILC-Minor Food & Pharma
  - ILC-Minor Process Development in Chemical Industry
  - ILC-Minor Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry
  - HU-minor
  - Premaster universiteit
  - Profilering extern

Jaar 4 Periode C en D

 • Afstudeeropdracht: Experimenteren niveau III (15 ECTS)
 • Afstudeeropdracht: Onderzoeken niveau III (15 ECTS)

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698