Chemie

Studiebelasting en lesvormen

Lesvormen

  • hoorcolleges
  • responsie- en werkcolleges
  • projectgroepen
  • practica

Blended learning

Je leert bij ons niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk (stage). En dat doe je individueel, digitaal én in leerteams. Deze mix noemen we blended learning.

In deze mix speelt de digitale leeromgeving een belangrijke rol.

Meer lezen over blended learning?

Toetsing

Om je studievoortgang te toetsen maak je schriftelijke tentamens, (observatie)verslagen en krijg je assessments tijdens projecten en stages.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698