Chemie

Beroepsperspectief

Wat kan ik worden?

Chemisch ingenieurs kom je op veel terreinen tegen:

  • de chemische industrie (Akzo Nobel, DSM, Shell, Sikkens, Sigma Coatings, ICI, Océ)
  • de farmaceutische industrie (Abbott, MSD)
  • de levensmiddelenindustrie (Unilever, Givaudan, Heineken)
  • milieuonderzoekscentra (RIVM)
  • instellingen voor toegepast onderzoek (TNO)
  • waterzuiveringsinstallaties bij grote steden
  • universiteitslaboratoria in binnen- en buitenland
  • forensische laboratoria (NFI)

Wanneer je het milieu een warm hart toedraagt, dan kun je op allerlei manieren zinvol aan het werk. Zo staat een chemisch ingenieur aan de wieg van milieuvriendelijke producten zoals recyclebare plastic flessen en ozonvriendelijke haarlak. Als hbo-bachelor kom je vaak in een leidinggevende functie terecht. Raadpleeg de studiegids van de opleiding Chemie voor een meer uitgebreide toelichting op het beroepsprofiel

Kans op een baan

Voor pas-afgestudeerden in de chemie zijn de vooruitzichten goed . Je bent opgeleid tot een ingenieur die direct en breed inzetbaar is. Er is vooral veel vraag naar afgestudeerden met kennis van Analytical Science.

Aansluiting met en succes op de arbeidsmarkt

Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie 83%
Functieniveau past bij opleidingsniveau 88%
Functierichting past bij opleidingsrichting 75%
Voldoende/goede benutting van capaciteiten 14%
Werkloosheid 11,1%
Bruto uurloon (mediaan) 13,56 euro
(Heel) veel carrièremogelijkheden 29%
(Zeer) tevreden met functie 14%

 Bron: HBO-monitor 2016

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698