Chemie

Toelatingseisen

Voor de opleiding Chemie gelden de volgende toelatingseisen:

Havo oude stijl (tot 01-09-2008)

E&M - geen toelating
N&G - direct toelaatbaar
N&T - direct toelaatbaar
C&M - geen toelating

Havo nieuwe stijl (vanaf 01-09-2008)

E&M - geen toelating
N&G - direct toelaatbaar
N&T - direct toelaatbaar
C&M - geen toelating

Vwo oude stijl (tot 01-09-2009)

E&M - geen toelating
N&G - direct toelaatbaar
N&T - direct toelaatbaar
C&M
- geen toelating

Vwo nieuwe stijl (vanaf 01-09-2009)

E&M - geen toelating
N&G - direct toelaatbaar
N&T - direct toelaatbaar
C&M - geen toelating

Mbo niveau 4

Met een diploma mlo of een diploma mbo-techniek ben je direct toelaatbaar tot de studie Chemie. Je opleiding duurt dan drie jaar. Heb je een andere mbo-vooropleiding dan mlo? Neem zo snel mogelijk contact op met de instroomcoördinator Belinda Baltus via belinda.baltus@hu.nl. In een intakegesprek bepalen we óf je toelaatbaar bent en zo ja, hoe lang je studie gaat duren (drieënhalf of vier jaar). Het is goed als je wiskunde, natuurkunde en scheikunde in je pakket hebt.

Verkorte route

Voor havisten en ‘niet-verwante’ mbo’ers duurt de studie vier jaar, waarvan het eerste jaar het propedeusejaar is. Zij starten in september met de opleiding. Voor vwo’ers duurt de studie drieënhalf jaar. Zij volgen een propedeuse van een halfjaar.

Alle ‘verwante’ mbo’ers volgen een propedeuse van een half jaar, de studie duurt dan drieënhalf jaar. ‘Verwante' mbo’ers en vwo’ers kunnen zowel in september als februari met de opleiding starten.

Toelatingsonderzoek 21+

Ben je 21 jaar of ouder? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je niet voldoet aan de toelatingseisen. Je moet dan wel eerst het toelatingsonderzoek 21+ halen. Na het inschrijven voor een opleiding via Studielink, kun je je opgeven voor het onderzoek.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698