Communicatie

Opleidingsinhoud

Pratende leerlingen

Op deze pagina:

Eerste jaar

Het propedeusejaar draait om het verkrijgen van basiskennis en het trainen van  basisvaardigheden die je later als communicatieprofessional nodig hebt: samenwerken, presenteren, onderzoeken en professioneel communiceren. Ervaren docenten brengen je theoretische kennis over het communicatievak bij. Deze kennis pas je meteen in de praktijk. Je maakt bijvoorbeeld een communicatieplan voor een Utrechts bedrijf dat zijn klanten beter wil bereiken. Of je gaat aan de slag met een opdrachtgever die in de praktijk tegen een bepaald probleem aanloopt. In een battle met je medestudenten probeer je de beste oplossing te bedenken. Voor deze praktijkopdrachten ga je bijvoorbeeld naar de bakker op de hoek, een mediabureau of een hockeyclub. Deze opdrachten doe je alleen of in groepjes.

Bij communicatie gaat het niet alleen om de boodschap die je overbrengt, je presenteert ook jezelf, dus je werkt ook aan jezelf. Onder begeleiding leer je naar jezelf te kijken en je sterke en ontwikkelpunten te benoemen. Dit doe je met een (docent)begeleider in een leerteam. Een leerteam is een groep medestudenten met wie je leert naar jezelf en elkaar te kijken en elkaar zo te helpen en te ondersteunen in jullie indviduele leerproces. Goede feedback (leren) geven is hierbij ook essentieel. 

Een belangrijk én erg leuk onderdeel van het eerste jaar is Outdoor. Dit is een gezellige en leerzame buitenschoolse activiteit die drie dagen duurt, waarin je spelenderwijs ontdekt waar je krachten liggen en waar je nog aan kunt werken. Aan het eind van het studiejaar houd je een pitch over jezelf.

Bindend studieadvies

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je hoort dan of je door mag naar het tweede jaar of moet stoppen met je studie. De faculteit waar je studeert baseert het bindend studieadvies op jouw studieresultaten.

In totaal kun je in een studiejaar 60 ECTS credits halen. Vanaf studiejaar 2015-2016 moet je minimaal 50 ECTS credits halen in je eerste jaar. Als je dit niet haalt, krijg je een negatief bindend studieadvies. Dan moet je stoppen met de studie.

Tweede jaar en verder

In het tweede jaar gaat het om het verdiepen van je kennis en het verder ontwikkelen van je vaardigheden. Je leert om je creativiteit effectief in te zetten, je leert doelgroepgericht schrijven. Je ontwikkelt en onderzoekt communicatiemiddelen. Ook nu werk je voornamelijk in leerteams en word je begeleid door een vaste docent.  Je krijgt dit jaar gaandeweg een beter beeld van de beroepspraktijk, zodat je aan het eind van het studiejaar weet welke richting je op wil. Je neemt zelf een kijkje in de beroepspraktijk. Daarnaast komt het werkveld naar je toe, in colleges.

Je weet nu waar je talenten en interesses liggen en kiest uit vijf uitstroomprofielen:
Consumer communicatie
Corporate communicatie
Creatieve communicatie
Live/event communicatie
State of the Art International Communication (Engelstalig)

In elk van deze profielen is er veel aandacht voor de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

In het derde jaar ga je onder meer aan het werk bij ons eigen communicatiebureau Scompany. Als junior consultant werk je tien weken lang in een team aan een opdracht van een externe opdrachtgever. Je doet grondig onderzoek en geeft een goed onderbouwd, deskundig advies op maat. Je leert analyseren, adviseren, plannen en organiseren en representeren. Scompany heeft opdrachten gedaan voor onder meer de Belastingdienst, Cordaan, 113Online en PGGM. Daarnaast is er in het derde jaar een half jaar vrije keuzeruimte waarin je bijvoorbeeld een minor kan volgen.  State of the Art volgt een iets afwijkend jaar 3 waarbij je o.a. mee doet aan een internationale Edcom campagne competitie.

In het vierde jaar is er een half jaar tijd voor specialisatie. Dit semester is gericht op verdieping op het communicatiegebied van jouw keuze (dus live, corporate, consumer, creative of State of the art).  Ook ga je in de beroepspraktijk aan de slag tijdens een (internationale) stage en tot slot studeer je af met een afstudeeropdracht.

Stage

De stage in het vierde jaar is een vast onderdeel van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een geschikte stageplek. Het praktijkbureau van het Instituut voor Communicatie kan je wel helpen als het nodig is. Via een sollicitatie kom je in contact met de opdrachtgever van jouw voorkeur.

De mogelijkheden zijn divers, bijvoorbeeld:

 • Een stage bij Shell waar jij in het marketingteam evenementen organiseert. Je maakt doelgroepen- of concurrentenanalyses, genereert PR en coördineert verschillende webprojecten.
 • Een stage bij Cadillac Europe waar je een merchandisingprogramma opzet.
 • Een stage bij Rijkswaterstaat waar je een nieuw intranet opstart en invult.

Afstudeerrichtingen

Vanaf het derde jaar ga je je dus specialiseren. Je kunt kiezen uit de volgende uitstroomprofielen:

 • Consumer communicatie
  Breng je graag producten of diensten aan de man? Wil je weten hoe je een doelgroep verleidt? Dan is Consumer communicatie iets voor jou. Je leert alles over doelgroepen, merken en de psychologie van consumenten.
 • Corporate communicatie
  Zit jij graag aan de directietafel? Dan is Corporate communicatie iets voor jou. Je leert hoe je een organisatiestrategie vertaalt naar een communicatiestrategie. Je ontwikkelt adviesvaardigheden en maakt de slag van strategie naar uitvoering.
 • Creative communicatie
  Zit jij vol creatieve ideeën voor posters, reclamespotjes en websites? En maak je die middelen het liefst zelf? Dan is Creative communicatie iets voor jou. Je leert alles over de inzet, vormgeving en de effectmeting van communicatiemiddelen.
 • State of the Art International Communication
  Is voor jou ‘the sky the limit’ en kijk je constant over de landsgrenzen? Dan kun je kiezen voor deze Engelstalige richting waar Communicatie (live, corporate, creative en consumer) in een internationale context aan bod komt. 
 • Live/event communicatie
  Sta je het liefst oog in oog met jouw doelgroep? Vind je dat elk contact een belevenis moet zijn? Dan is Live/event communicatie echt iets voor jou. Je leert alles over het bedenken, organiseren en strategisch inzetten van evenementen.

Keuzemogelijkheden

In het derde jaar heb je een halfjaar vrije ruimte. Deze periode kun je invullen met een keuzeprogramma, een minor. Je kunt een minor kiezen die door Hogeschool Utrecht is samengesteld. Je volgt dan een van tevoren uitgestippeld studietraject.

Minors die passen bij Communicatie zijn bijvoorbeeld:

 • Het ontwerpen en managen van evenementen
 • Brand Design
 • Future News Media

Maar je kunt ook zelf een minor samenstellen. Je legt dan een pakket studieactiviteiten voor aan de examencommissie en motiveert je keuze. Het is ook mogelijk om buiten Hogeschool Utrecht te ‘shoppen’ in binnen- en buitenland.

Afstuderen

Je rondt je opleiding af met een afstudeeropdracht. Met jouw afstudeeropdracht laat je zien dat je alle kennis, vaardigheden en competenties beheerst en kunt toepassen in de praktijk. Je analyseert een probleem, doet voorstellen voor een communicatieoplossing en voert deze oplossing uit. Je legt in jouw opdracht de link met de strategie van de organisatie, je kijkt hoe je advies in de praktijk werkt en stuurt zo nodig bij. Kortom, je bent een beginnend professional die klaar is voor de start op de arbeidsmarkt.

HU Honours

Ben jij ambitieus en op zoek naar meer uitdaging en eigen initiatief tijdens je studie? Dan kun je een honoursonderwijs volgen. Dit zijn speciale trajecten voor gemotiveerde en getalenteerde studenten die meer tijd en energie in hun opleiding willen steken.

Je volgt honourstrajecten naast het reguliere onderwijs. Het vraagt dus een extra investering, maar wel eentje waarbij je het beste uit jezelf haalt.

Na een eindopdracht kom je in aanmerking voor het Honours Certificaat. Hiermee laat je aan bedrijven en toekomstige werkgevers zien wat je in je mars hebt.

Meer weten over het honoursonderwijs?

Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Persoonlijke begeleiding. Dat krijg je van je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Met jouw begeleider bespreek je vorderingen en eventuele studieproblemen. Ook kun je bij hem of haar terecht met alle vragen over je studie. Je maakt al kennis met je studieloopbaanbegeleider tijdens de startdagen, helemaal aan het begin van je opleiding.

Studiegids

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding. De studiegids is bedoeld voor voltijd- én deeltijdstudenten. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle belangrijke regelingen en afspraken in de gids. Bekijk de studiegids.

Vakken

Jaar 1 periode A

 • Analyseren Online
 • Onderzoeksopdracht
 • Adviseren Casus
 • Humanities

Jaar 1 periode B

 • Plannen Project
 • Adviseren Essay
 • Reflecteren Portfolio B

Jaar 1 periode C

 • Analyseren Pressure Cooker
 • Adviseren Praktijk
 • Creativity

Jaar 1 periode D

 • Analyseren Omgevingspaspoort
 • Plannen Individueel Praktijk
 • Reflecteren Portfolio D

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698