Communicatie

Studiebelasting en lesvormen

Lesvormen

Tijdens deze opleiding krijg je onderwijs in hoorcolleges, practicumonderwijs, werkgroepbijeenkomsten, casus-/projectonderwijs, stage en blended learning.

Blended learning

Je leert bij ons niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk (stage). En dat doe je individueel, digitaal én in leerteams. Deze mix noemen we blended learning.

In deze mix speelt de digitale leeromgeving een belangrijke rol.

Meer lezen over blended learning?

Toetsing

Iedere opleiding kent twee examens. In het eerste jaar het propedeutisch examen (60 ECTS credits) en in het laatste jaar het eindexamen (240 ECTS credits). Je slaagt voor deze examens als je alle benodigde ECTS credits haalt. In jaar 1 rond je elke cursus af met een opdracht. De opdrachten bestaan uit individuele opdrachten en opdrachten voor tweetallen, drietallen of grotere groepen. In elke opdracht toon je aan dat jij kennis kunt toepassen en dat je vaardigheden verworven hebt; je wordt individueel beoordeeld. Bij samenwerkingsopdrachten laat je zien dat je kunt samenwerken en een bijdrage kunt leveren aan een gemeenschappelijk resultaat. Voor de opdrachten krijg je een overzicht van deadlines. In jaar twee zijn er opdrachten van meer ECTS waarbij je dient aan te tonen dat je bepaalde competenties beheerst. Deze wijze sluit aan bij hoe het gaat in de beroepspraktijk en bereid je hierop dan ook optimaal voor!

In cijfers

Studiebelastingsuren  
Aantal studiebelastingsuren
40 studiebelastingsuren
   
Indeling studieweek  
Aantal lesdagen per week 4 lesdagen
Aantal uren zelfstudie per week 20 uren zelfstudie
   
Verhouding theorie/praktijk  
Theorie 45 procent
Praktijk 55 procent
   
Verhouding verplichte vakken/keuzevakken  
Verplichte vakken 35 procent
Keuzevakken 65 procent
   
Verhouding groepswerk/individueel werk  
Groepswerk 50 procent
Individueel werk 50 procent

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698