Fysiotherapie

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari 2017, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl. Je mag je in Studielink voor twee numerus fixus opleidingen tegelijk aanmelden. Het is echter niet toegestaan om je voor Fysiotherapie bij twee hogescholen tegelijk aan te melden.

Procedure

Kandidaten worden geselecteerd op:

 • analytisch vermogen
 • reflectieve vaardigheden
 • Nederlandse en Engelse taalvaardigheid
 • motivatie en ambitie
 • nauwkeurigheid

Aanmeld- en selectieprocedure

De aanmeldingsprocedure bestaat uit verschillende fases. Hieronder wordt in het kort beschreven waar de deze fases uit bestaan en in welke periode deze zullen worden afgenomen. De selectie wordt op 18 maart 2017 afgerond.

Pre-selectie fase van 1 oktober 2016 tot 15 januari 2017

Na aanmelding ontvang je een digitale intake. Dit is geen onderdeel van het selectietraject maar wel een verplicht onderdeel van je aanmelding. Daarna krijg je voor de volgende onderdelen steeds een uitnodiging via de mail toegestuurd:

Fase 1 decentrale selectie – 23 januari t/m 5 februari 2017

 • Aangeven voorkeur opleidingsvariant en doelgroep
 • Aanleveren cijferlijst
 • Bestuderen webcollege over beroep en animatie over studie Fysiotherapie
 • Vragen over het webcollege en de animatie
 • Aanvraag extra toetstijd indien relevant

Voor de laatste fase van de selectieprocedure worden 450 kandidaten – op basis van de resultaten tot dan – uitgenodigd om deel te nemen aan de decentrale selectiedag. Alle overige kandidaten worden op een wachtlijst geplaatst voor de opleiding Fysiotherapie.

Fase 2 decentrale selectie 1e deel – 20 februari t/m 17 maart 2017

Deze fase starten de kandidaten thuis:

 • Bestuderen inhoudelijk webcollege over het hart en de bloedsomloop en anatomie
 • Bestuderen van twee Engelstalige artikelen over dezelfde onderwerpen

Fase 2 decentrale selectie 2e deel - 18 maart 2017

Deze fase vindt plaats op de opleiding:

 • Digitale kennistoets n.a.v. webcollege en artikelen
 • Praktijklessen
 • Informeel contact docenten en studenten

Alle kandidaten die fase 2 hebben afgerond krijgen het behaalde resultaat van de kennistoets via de mail toegestuurd.

Nadat je de verschillende fases hebt doorlopen, krijg je uiterlijk in de week van 17 april via Studielink je rangnummer toegestuurd.

Mocht je op de datum waarop je een uitnodiging voor een fase mag verwachten niets hebben ontvangen, dan heb je vanaf de dag daarna 24 uur de tijd om dit te melden.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijtijds invullen en aanleveren van de gevraagde gegevens. Mocht je hier vragen over hebben, stuur dan een mail naar selectiedecentraal.fysiotherapie@hu.nl.

Indien je wordt geplaatst voor het studiejaar 2017-2018 krijg je voor aanvang van de studie bericht of je in aanmerking komt voor de drie- of vierjarige opleiding. Ook krijg je bericht of je in aanmerking komt voor een specifieke groep binnen de vierjarige opleiding, afhankelijk van de voorkeur die je hebt opgegeven.

Procedure rangnummer 

Het rangnummer wordt verstuurd door Studielink. Op grond van de score wordt het rangnummer bepaald, waarbij de meest geschikte student (student met de hoogste score) het laagste rangnummer krijgt
De maximale capaciteit van de opleiding is 308.

 Instrument Maximaal te behalen score  Weging
 Fase I Gemiddelde van de aangeleverde cijfers  10  30%
Toets over webcollege beroepsbeeld  10  5%
Toets animatie over de opleiding  10  5%
 Fase II Toets over webcolleges en artikelen hart/bloedsomloop en enkel  10  60%
 Totaal      100%

 Toelichting m.b.t. het bepalen van de behaalde score en het rangnummer: 

 • De uitslag van de toetsen bestaat uit een cijfer (0 t/m 10)
 • Het cijfer van beide toetsen van fase I is bepaald volgens de absolute cesuurmethode
 • Het cijfer dat je behaald hebt voor de inhoudelijke toets van fase II is gebaseerd op de resultaten van je medekandidaten volgens de relatieve cesuurmethode 
 • De onderdelen hebben een verschillende weging (zie schema)

Toelichting m.b.t. gehanteerde selectiecriteria: 

 • analytisch vermogen 
 • reflectieve vaardigheden 
 • Nederlandse en Engelse taalvaardigheid 
 • motivatie en ambitie 
 • nauwkeurigheid

Opleidingvarianten en doelgroepen

Reguliere of versnelde opleiding

De opleiding heeft twee opleidingsvarianten: de reguliere opleiding die vier jaar duurt en de versnelde opleiding van drie jaar. Via zo’n versneld traject bespaar je studiekosten en studietijd. Dit kan goed van pas komen als je een vervolgstudie wilt gaan doen. Bovendien geeft dit traject extra uitdaging aan mensen die wat meer in hun mars hebben.

De vierjarige opleiding kent een studiebelasting (contacttijd en zelfstudie) van gemiddeld 40 uur in de week en de driejarige opleiding kent een studiebelasting van gemiddeld 50 uur in de week. Uiteraard verschilt de benodigde tijd per student.

Toelatingscriteria

De reguliere vierjarige opleiding is bedoeld voor:

 • havisten, vwo’ers en mbo'ers niveau 4
 • topsporters
 • mbo’ers niveau 4 van de opleiding Sport en Bewegen of CIOS

Met kennis van biologie vergroot je de kans om succesvol en zonder studievertraging je propedeuse te halen. Een goed boek om je biologiekennis bij te spijkeren of op te frissen is:

 • BVJ (Biologie Voor Jou);
 • Handboek HAVO 4 (ISBN 9 789020 871302); relevante thema's: 1, 4 en 6;
 • Handboek HAVO 5 (ISBN 9 789020 872002); relevante thema’s: 1, 4, 5, 6 en 7.

Topsporter

De opleiding Fysiotherapie biedt faciliteiten om de studie te combineren met topsport (o.a. aangepast lesrooster en een specifieke studieloopbaanbegeleiding). De opleiding hanteert voor topsporters dezelfde indeling als NOC*NSF. Dit betekent dat je topsporter bent als je internationaal op de hoogste niveaus (E(J)K´s, W(J)K´s en Olympische Spelen) je sport beoefent en een NOC/NSF topsportstatus hebt. Studenten die op nationaal niveau presteren, in Jong Oranje zitten of beschouwd worden als ‘aanstormend talent’, kunnen ook onder de topsportregeling vallen. Dit wordt per student bekeken. Naast dat je moet voldoen aan bovenstaande criteria geschiedt selectie op basis van het resultaat van de doorlopen selectieprocedure.

MBO Student Sport en Bewegen /CIOS

Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van de opleiding Sport en Bewegen of CIOS komen in aanmerking voor de mbo-klas. Selectie geschiedt op basis van het resultaat van de doorlopen selectieprocedure.

De versnelde driejarige opleiding is bedoeld voor:

 • havisten met een 8 gemiddeld of hoger en vwo’ers;
 • hbo’ers met:
  - één van de volgende propedeuses: docentenopleiding van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), HBO Sport en Bewegen, Bewegingswetenschappen, Geneeskunde of Bewegingstechnologie; *
  - een willekeurig afgeronde hbo of wo opleiding (voorkeur hebben kandidaten met een bachelor- of masterdiploma binnen de gezondheidszorg of het domein bewegen).*

* In incidentele gevallen kunnen deze studenten zich decentraal selecteren op basis van eerder verworven competenties

Geïnteresseerd in de versnelde opleiding of een specifieke groep?

Tijdens de selectieprocedure, die op 23 januari van start gaat, kun je op basis van de toelatingscriteria (zoals hierboven beschreven) een voorkeur opgeven voor de reguliere of de versnelde opleiding. Ook kun je binnen de reguliere vierjarige opleiding een voorkeur opgeven voor de topsportklas, de mbo- klas of een reguliere klas. Indien je een voorkeur opgeeft voor een specifieke groep en je komt hiervoor niet in aanmerking (bijv. door overinschrijving), kun je alsnog in aanmerking komen voor plaatsing in een (gewone) reguliere groep. Dit zal gebeuren op basis van de resultaten behaald in de selectieprocedure.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten