Fysiotherapie

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal deelnemers. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari 2018, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl. Je mag je in Studielink voor twee numerus fixus opleidingen tegelijk aanmelden. Het is echter niet toegestaan om je voor Fysiotherapie bij twee hogescholen tegelijk aan te melden.

Procedure

Kandidaten worden geselecteerd op:

 • analytisch vermogen;
 • reflectieve vaardigheden;
 • Nederlandse en Engelse taalvaardigheid;
 • motivatie en ambitie;
 • nauwkeurigheid.

Aanmeld- en selectieprocedure

De aanmeldingsprocedure bestaat uit verschillende fases. Hieronder wordt in het kort beschreven waar de deze fases uit bestaan en in welke periode deze zullen worden afgenomen. De selectie wordt op 17 maart 2018 afgerond.

Pre-selectie fase van 1 oktober 2017 tot en met 15 januari 2018

Je meld je aan via Studielink. Na de sluitingsdatum ontvang je een bevestiging van je aanmelding.

Proefstudeermiddag

Van alle kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure wordt verwacht dat ze in de periode voorafgaand aan de selectiedag een proefstudeermiddag hebben gevolgd. Dit is een verplicht onderdeel van de totale selectieprocedure. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor een proefstudeermiddag.

De data waarop het volgen van een proefstudeermiddag mogelijk is zijn:

 • 15 november 2017
 • 13 december 2017
 • 9 januari 2018
 • 7 februari 2018
 • 14 februari 2018

Schrijf je hier in voor een van bovenstaande proefstudeermiddagen.

Inschrijven voor proefstudeermiddag is mogelijk vanaf 1 september 2017.

Let op: heb je je aangemeld voor de studie, maar zijn er geen plaatsen beschikbaar voor de proefstudeermiddag? Dan krijg je in de tweede helft van januari een uitnodiging om alsnog een proefstudeermiddag te komen volgen. Ben je niet aangemeld, maar wil je wel komen proefstuderen om te kijken of Fysiotherapie iets voor jou is? Dan zijn er volgend studiejaar weer mogelijkheden.

Wil je graag weten hoe een proefstudeerdag er uit ziet? Klik hier!

Voor de volgende onderdelen van de selectie krijg je steeds een uitnodiging via de mail toegestuurd:

Fase 1 decentrale selectie – 24 januari t/m 6 februari 2018

 • Digitale vragenlijst.
 • Aangeven voorkeur opleidingsvariant en doelgroep.
 • Aanleveren cijferlijst.
 • Bestuderen webcollege over beroep en webcollege over studie Fysiotherapie.
 • Toetsvragen over de webcolleges.
 • Aanvraag extra toetstijd indien relevant.

Fase 2 decentrale selectie 1e deel – 21 februari t/m 16 maart 2018

Deze fase starten de kandidaten thuis:

 • Bestuderen inhoudelijk webcollege over het hart en de bloedsomloop en anatomie van de enkel.
 • Bestuderen van twee Engelstalige artikelen over dezelfde onderwerpen.
 • Bestuderen artikel over trainingsleer.

Fase 2 decentrale selectie 2e deel - 17 maart 2018

Deze fase vindt plaats op de opleiding:

 • Digitale kennistoets n.a.v. webcollege en artikelen.

Nadat je de verschillende fases hebt doorlopen, krijg je op 15 april 2018 via Studielink je rangnummer toegestuurd.

Binnen twee weken nadat je het rangordenummer hebt ontvangen ontvang je via de mail een onderbouwing van het rangordenummer dat je hebt gekregen.

Mocht je op de datum waarop je een uitnodiging voor een fase mag verwachten niets hebben ontvangen, dan heb je vanaf de dag daarna 24 uur de tijd om dit te melden.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijtijds invullen en aanleveren van de gevraagde gegevens. Mocht je hier vragen over hebben, stuur dan een mail naar selectiedecentraal.fysiotherapie@hu.nl.

Indien je wordt geplaatst voor het studiejaar  2018-2019 krijg je voor aanvang van de studie bericht of je in aanmerking komt voor de drie- of vierjarige opleiding. Ook krijg je bericht of je in aanmerking komt voor een specifieke groep binnen de vierjarige opleiding, afhankelijk van de voorkeur die je hebt opgegeven.

Procedure rangnummer 

Het rangnummer wordt verstuurd door Studielink. Op grond van de totaalscore van de decentrale selectie wordt het rangnummer bepaald, waarbij de meest geschikte student (student met de hoogste score) het laagste rangnummer krijgt.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

De maximale capaciteit van de opleiding is 336.

 Instrument Maximaal te behalen score  Weging
Fase I Gemiddelde van de aangeleverde cijfers  10  10%
Toets over webcollege beroepsbeeld  10  15%
Toets over webcollege opleiding  10  15%
Fase II Toets over webcolleges en artikelen hart/bloedsomloop, enkel en trainingsleer  10  60%
 Totaal      100%

 Toelichting m.b.t. het bepalen van de behaalde score en het rangnummer: 

 • De uitslag van de toetsen bestaat uit een cijfer (0 t/m 10).
 • Het cijfer van beide toetsen van fase I is bepaald volgens de absolute cesuurmethode.
 • Het cijfer dat je behaald hebt voor de inhoudelijke toets van fase II is gebaseerd op de resultaten van je medekandidaten volgens de relatieve cesuurmethode.
 • De onderdelen hebben een verschillende weging (zie schema).

Toelichting m.b.t. gehanteerde selectiecriteria: 

 • analytisch vermogen;
 • reflectieve vaardigheden;
 • Nederlandse en Engelse taalvaardigheid;
 • motivatie en ambitie;
 • nauwkeurigheid.

Opleidingvarianten en doelgroepen

Reguliere of versnelde opleiding

De opleiding heeft twee opleidingsvarianten: de reguliere opleiding die vier jaar duurt en de versnelde opleiding van drie jaar. Via zo’n versneld traject bespaar je studiekosten en studietijd. Dit kan goed van pas komen als je een vervolgstudie wilt gaan doen. Bovendien geeft dit traject extra uitdaging aan mensen die wat meer in hun mars hebben.

De vierjarige opleiding kent een studiebelasting (contacttijd en zelfstudie) van gemiddeld 40 uur in de week en de driejarige opleiding kent een studiebelasting van gemiddeld 50 uur in de week. Uiteraard verschilt de benodigde tijd per student.

Toelatingscriteria

De reguliere vierjarige opleiding is toegankelijk voor:

 • havisten;
 • vwo-ers;
 • mbo-ers (niveau 4).

Binnen de vierjarige variant zijn naast de reguliere groepen twee specifieke groepen, een topsportklas en klas voor studenten die mbo Sport en Bewegen of CIOS hebben afgerond.

Topsporter

De opleiding Fysiotherapie biedt faciliteiten om de studie te combineren met topsport (o.a. aangepast lesrooster en een specifieke studieloopbaanbegeleiding). De opleiding hanteert voor topsporters dezelfde indeling als NOC*NSF. Dit betekent dat je topsporter bent als je internationaal op de hoogste niveaus (E(J)K´s, W(J)K´s en Olympische Spelen) je sport beoefent en een NOC/NSF topsportstatus hebt. Studenten die op nationaal niveau presteren, in Jong Oranje zitten of beschouwd worden als ‘aanstormend talent’, kunnen ook onder de topsportregeling vallen. Dit wordt per student bekeken. Naast dat je moet voldoen aan bovenstaande criteria geschiedt selectie op basis van het resultaat van de doorlopen selectieprocedure.

MBO Student Sport en Bewegen /CIOS

Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van de opleiding Sport en Bewegen of CIOS komen in aanmerking voor de mbo-klas. Selectie geschiedt op basis van het resultaat van de doorlopen selectieprocedure.

De versnelde driejarige opleiding is bedoeld voor:

 • havisten met een 8 gemiddeld of hoger en vwo’ers;
 • hbo’ers en wo-ers met:
  • één van de volgende propedeuses: docentenopleiding van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), hbo Sport en Bewegen, Bewegingswetenschappen, Geneeskunde of Bewegingstechnologie; *
  • een willekeurig afgeronde hbo of wo opleiding (voorkeur hebben kandidaten met een bachelor- of masterdiploma binnen de gezondheidszorg of het domein bewegen).*

* In incidentele gevallen kunnen deze studenten zich decentraal selecteren op basis van eerder verworven competenties.

Geïnteresseerd in de versnelde opleiding of een specifieke groep?

Tijdens de selectieprocedure, die op 24 januari van start gaat, kun je op basis van de toelatingscriteria (zoals hierboven beschreven) een voorkeur opgeven voor de reguliere of de versnelde opleiding. Ook kun je binnen de reguliere vierjarige opleiding een voorkeur opgeven voor de topsportklas, de mbo- klas of een reguliere klas. Indien je een voorkeur opgeeft voor een specifieke groep en je komt hiervoor niet in aanmerking (bijv. door overinschrijving), kun je alsnog in aanmerking komen voor plaatsing in een (gewone) reguliere groep. Dit zal gebeuren op basis van de resultaten behaald in de selectieprocedure.

Met kennis van biologie vergroot je de kans om succesvol en zonder studievertraging je propedeuse te halen. Een goed boek om je biologiekennis bij te spijkeren of op te frissen is:

 • BVJ (Biologie Voor Jou).
 • Handboek HAVO 4 (ISBN 9 789020 871302); relevante thema's: 1, 4 en 6.
 • Handboek HAVO 5 (ISBN 9 789020 872002); relevante thema’s: 1, 4, 5, 6 en 7.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698