Huidtherapie

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een decentrale selectie. Dat wil zeggen dat kandidaten door de opleiding worden geselecteerd op criteria die van tevoren door de opleiding zijn bepaald. Om in aanmerking te komen voor de selectie moet je je voor 15 januari 2018 aanmelden via Studielink. Meer informatie vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

 • Je voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
 • Je mag je voor maximaal 2 opleidingen met een numerus fixus aanmelden. 

Procedure

Om in aanmerking te komen om toegelaten te worden moet je de selectieprocedure volledig doorlopen. Na de laatste fase van de selectieprocedure worden maximaal 100 kandidaten - op basis van de resultaten tot dan - geplaatst op een lijst van geselecteerde kandidaten. De selectie vindt plaats op basis van:

 • analytisch vermogen
 • reflectieve vaardigheden
 • Nederlandse en Engelse taalvaardigheid
 • motivatie en ambitie

Na aanmelding via Studielink ontvang je een digitale vragenlijst. Deze digitale intake wordt vanaf half januari 2018 verstuurd en moet uiterlijk in februari 2018 (precieze datum volgt) ingevuld worden geretourneerd. Uitsluitend kandidaten van wie de opleiding een compleet ingevulde vragenlijst heeft ontvangen, worden uitgenodigd voor het vervolg van het selectietraject.

Vervolgens neem je deel aan een assessment bij de HU. De data van het assessment van 2018 volgt.

Het assessment bestaat uit meerdere onderdelen en neemt ruim een halve dag in beslag. Deelname is verplicht. Als je niet kunt deelnemen betekent dit dat je automatisch tot de niet-geselecteerde kandidaten behoort.

Het assessment bestaat uit:

 • een voorbereidende huiswerkopdracht Engelse tekst
 • een college op de opleiding
 • een multiple choice toets over een Engelse tekst en college
 • een schrijfopdracht Nederlandse taal
 • een kort persoonlijk gesprek met één van de docenten van de opleiding
SELECTIECRITERIUM  INSTRUMENT  MAXIMAAL TE BEHALEN SCORE 
 Analytisch vermogen

 Nederlandse taalvaardigheid
Samenvatting  23 punten
 Reflectieve vaardigheden

 Motivatie en ambitie
10-minuten gesprek  15 punten
 Nederlandse en Engelse taalvaardigheid 
Digitale toets  15 punten
 Totaal    53 punten

De uitslag

Vanaf 15 april ontvangen de deelnemers op de selectielijst van de opleiding bericht over hun rangnummer.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze.

Bij plaatsing krijg je van Studielink een bewijs van toelating tot de opleiding Huidtherapie HU.

Je kunt als je decentraal geplaatst bent geen verzoek tot ruilen voor een opleidingsplaats in Den Haag indienen.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten