Huidtherapie

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een decentrale selectie. Dat wil zeggen dat kandidaten door de opleiding worden geselecteerd op criteria die van tevoren door de opleiding zijn bepaald. Om in aanmerking te komen voor de selectie moet je je uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden via Studielink. Meer informatie vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

 • Je voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
 • Je mag je voor maximaal 2 opleidingen met een numerus fixus aanmelden. 

Procedure

Om in aanmerking te komen om toegelaten te worden tot de opleiding Huidtherapie moet je de selectieprocedure volledig doorlopen. Na de selectieprocedure worden maximaal 100 kandidaten - op basis van de resultaten tot dan - geplaatst op een lijst van geselecteerde kandidaten. De selectie vindt plaats op basis van:

 • analytisch vermogen
 • reflectieve vaardigheden
 • Nederlandse en Engelse taalvaardigheid
 • motivatie en ambitie

In februari neem je deel aan een assessment bij de HU. De datum van het assessment is zaterdag 10 februari 2018.

Het assessment bestaat uit meerdere onderdelen en neemt ruim een halve dag in beslag. Deelname is verplicht. Als je niet kunt deelnemen betekent dit dat je automatisch tot de niet-geselecteerde kandidaten behoort.

Het assessment bestaat uit:

 • een voorbereidende huiswerkopdracht Engelse tekst
 • een voorbereidende huiswerkopdracht motivatie en ambitie
 • een hoorcollege
 • een multiple choice toets over de Engelstalige tekst, het college en de huiswerkopdracht Motivatie en ambitie
 • een schrijfopdracht Nederlandse taal
 • een groepsopdracht
SELECTIECRITERIUM  INSTRUMENT  MAXIMAAL TE
BEHALEN SCORE
 
Analytisch vermogen en schriftelijke
vaardigheid in de Nederlandse taal
 Samenvatting  23 punten
Reflectieve vaardigheden; Motivatie
en ambitie; Mondelinge vaardigheden
in de Nederlandse taal
 Groepsopdracht  15 punten
Engelse taalvaardigheid en Analytisch
vermogen 
 Digitale toets  15 punten
 Totaal    53 punten

 

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

De uitslag

Vanaf 15 april ontvangen de deelnemers op de selectielijst van de opleiding bericht over hun rangnummer.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze.

Bij plaatsing krijg je van Studielink een bewijs van toelating tot de opleiding Huidtherapie HU.

Je kunt als je decentraal geplaatst bent geen verzoek tot ruilen voor een opleidingsplaats in Den Haag indienen.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698