Integrale Veiligheidskunde

In het kort

De bachelor Integrale Veiligheidskunde leidt je op tot adviseur of regisseur van veiligheidsvraagstukken. In deze functies krijg je te maken met meerdere partijen, elk met hun eigen taken en belangen. Je moet dus goed kunnen samenwerken, belangen kunnen afwegen, overwicht hebben en overtuigend kunnen adviseren.

De opleiding is praktijkgericht. Vanaf het tweede jaar loop je stage. In het derde jaar volg je een coachingstraject, gekoppeld aan je stage. Je bouwt tijdens je studie al aan een netwerk in het werkveld. Wil je later in het buitenland werken, dan biedt het studieprogramma je verschillende manieren om je daarop voor te bereiden.

Beroepsperspectief

Veiligheid en veiligheidsrisico’s zijn maatschappelijke thema’s die steeds meer in de belangstelling staan. Actuele thema’s als cybersecurity komen terug in ons studieprogramma. Afgestudeerde studenten vinden werk in zowel de publieke sector (politie, gemeente, justitiële inrichtingen, ziekenhuizen, scholen), als in de private sector (industriële bedrijven en adviesbureaus).

Aanmelddeadline: 01 mei 2018
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

Voor boeken en syllabi moet je rekening houden met € 400 tot € 600 per studiejaar.

Locatie: Padualaan 101 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Diploma havo, vwo en mbo (niveau 4). Bekijk hier de toelatingseisen.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Studievereniging Vesta

Maak kennis met studievereniging Vesta!

VR-meisje

Check de 360-video!

Deeltijd studeren?

Werk en Studie Deze opleiding in deeltijd