Journalistiek

Studiebelasting en lesvormen

Lesvormen

  • Hoorcolleges
  • Werkcolleges
  • Vaardigheidstrainingen
  • Practica
  • Gastlessen
  • Excursies

Blended learning

Je leert bij ons niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk (stage). En dat doe je individueel, digitaal én in leerteams. Deze mix noemen we blended learning.

In deze mix speelt de digitale leeromgeving een belangrijke rol.

Meer lezen over blended learning?

Toetsing

Iedere opleiding kent twee examens. In het eerste jaar het propedeutisch examen (60 ECTS credits) en in het laatste jaar het eindexamen (240 ECTS credits). Je slaagt voor deze examens als je alle benodigde ECTS credits haalt.

Een onderwijsproject rond je af door middel van een tentamen of toets. In zo’n tentamen of toets checken we of je erin geslaagd bent om gedurende het voorafgaande onderwijsproject je journalistieke kwaliteiten op voldoende niveau te brengen. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van je producties, maar ook om de manier waarop je te werk bent gegaan. Het is dus van belang om vanaf de eerste week je werk goed op te pakken en te organiseren.

Keuzemogelijkheden

Niet alleen heb je binnen het vaste onderwijsprogramma verschillende keuzemogelijkheden, ook is er een half jaar ingeruimd waarin je, buiten de school, op zoek kunt gaan naar kennis en ervaring door een zogenaamde minor te kiezen. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Je kunt kiezen of je je kennis wilt verdiepen of juist verbreden. Je hebt keuze uit alle cursussen en minors van Hogeschool Utrecht. Ook mag je een minor volgen op een andere hogeschool of in het buitenland.

Minors die goed passen bij Journalistiek zijn bijvoorbeeld:

  • fotojournalistiek
  • datavisualisatie

Aantal deelnemers

Er is bij de opleiding Journalistiek plaats voor maximaal 360 studenten.

In cijfers

Studiebelastingsuren  
Aantal studiebelastingsuren
40 studiebelastingsuren
   
Indeling studieweek  
Aantal lesdagen per week 3-4 lesdagen
Aantal uren zelfstudie per week 22 uren zelfstudie
   
Verhouding theorie/praktijk  
Theorie 20 procent
Praktijk 80 procent
   
Verhouding groepswerk/individueel werk  
Groepswerk 20 procent
Individueel werk 80 procent

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698