Journalistiek

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een decentrale selectie. Dat wil zeggen dat alle kandidaten door de opleiding worden geselecteerd op criteria die van tevoren door de opleiding zijn bepaald. Om in aanmerking te komen voor de selectie moet je op tijd, dus uiterlijk 15 januari 2018, aanmelden via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Procedure

Elk studiejaar zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen bij de opleiding Journalistiek. Er is plaats voor 350 studenten. Hoe kun je zorgen dat je bij die 350 gelukkigen zit?

De opleiding Journalistiek wijst de beschikbare plaatsen toe op basis van een selectietoets. Wil je in aanmerking komen voor deze toets, meld je dan voor 15 januari 2018 aan bij Studielink voor de opleiding Journalistiek.

Het decentrale selectie-assessment bestaat uit drie kernonderdelen:
A. Taalcomponent
B. Sociale component
C. Interesse component

In de Taalcomponent krijg je te maken met:

  1. Een test over woordrelaties, die je woordkennis toetst
  2. Een taaltoets waarin tekstopbouw wordt getoetst
  3. Een communicatie casus, die kernvaardigheden meet zoals analyseren van argumentaties
  4. Een speltoets

In de Sociale component gaat het om het meten van de persoonlijkheidstrekken consciëntieusheid, extraversie en vriendelijkheid die alle drie van grote invloed zijn op het succesvol kunnen volbrengen van de studie Journalistiek.

De Interesse component meet hoe breed geïnteresseerd je bent, of je open staat voor de wereld, of je de actualiteit volgt via krant en journaal en of je nieuwsgierig bent.

De totale selectietoets vindt plaats in februari en duurt circa 2 uur.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. 
Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

 

Selectiecriterium Instrument Maximaal te behalen score Weging
Taal  
Digitale toets
 9 66,67%
Persoonlijke kenmerken  9 16,67%
Motivatie  9 16,67%
Totaal   100%