Journalistiek

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een decentrale selectie. Dat wil zeggen dat alle kandidaten door de opleiding worden geselecteerd op criteria die van tevoren door de opleiding zijn bepaald. Om in aanmerking te komen voor de selectie moet je op tijd, dus uiterlijk 15 januari 2017, aanmelden via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Procedure

Elk studiejaar zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen bij de opleiding Journalistiek. Er is plaats voor ongeveer 300 studenten. Hoe kun je zorgen dat je bij die 300 gelukkigen zit?

De opleiding Journalistiek wijst de beschikbare plaatsen toe op basis van een selectietoets. Wil je in aanmerking komen voor deze toets, meld je dan voor 15 januari 2017 aan bij Studielink voor de opleiding Journalistiek.

Het decentrale selectie-assessment bestaat uit drie kernonderdelen:
A. Taalcomponent
B. Sociale component
C. Interesse component

In de Taalcomponent krijg je te maken met:

  1. Een test over woordrelaties, die je woordkennis toetst
  2. Een taaltoets waarin tekstopbouw wordt getoetst
  3. Een communicatie casus, die kernvaardigheden meet zoals analyseren van argumentaties
  4. Een speltoets

In de Sociale component gaat het om het meten van de persoonlijkheidstrekken consciëntieusheid, extraversie en vriendelijkheid die alle drie van grote invloed zijn op het succesvol kunnen volbrengen van de studie Journalistiek.

De Interesse component meet hoe breed geïnteresseerd je bent, of je open staat voor de wereld, of je de actualiteit volgt via krant en journaal en of je nieuwsgierig bent.

De totale selectietoets vindt plaats op woensdag 15 februari 2017 en duurt circa 2 uur. Er zal getoetst worden in de ochtend, 10.00 – 12.00 uur, en de middag, 13.00 – 15.00 uur.


Selectiecriterium Instrument Maximaal te behalen score
Taal Selectie-assessment 66,67%
Persoonlijkheid 16,67%
Motivatie 16,67%
Totaal 100%

Aanmelddeadline: 15 januari 2017
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

Voor de aanschaf van boeken en syllabi bedragen de kosten ongeveer € 400 per studiejaar.

Locatie: Bolognalaan 101 Utrecht (tijdelijke locatie)
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Je bent met een havo- of vwo-diploma met alle profielen of met mbo (niveau 4) toelaatbaar. Zie ook Toelatingseisen.

Loting en/of selectie:

Deze opleiding heeft een decentrale selectie.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten