Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

HU pabo sportklas

Lijkt het jou leuk om een sportieve juf of meester te worden, en om gymles te geven aan alle klassen van de basisschool? Kies dan voor de HU pabo sportklas.

Sportklas HUpabo

In de sportklas volg je de opleiding leraar basisonderwijs (HU pabo), met extra aandacht voor sport, bewegen en gezondheid. In vier jaar tijd haal je een pabo-diploma én een bevoegdheid voor vakspecialist bewegingsonderwijs, zodat je gymles mag geven op de basisschool.

Hoe werkt het?

In de sportklas volg je het reguliere programma van de HU pabo, waarbij er in je stages en keuzevakken extra aandacht is voor sport en beweging. Daarnaast ga je twee uur per week aan de bak tijdens de extra lessen van bewegingsonderwijs. Scheelt je weer wat tijd in de sportschool! In jaar vier kies je vervolgens voor de leergang bewegingsonderwijs, zodat je afstudeert met een pabo-diploma én de extra bevoegdheid voor bewegingsonderwijs.

De sportklas van de HU pabo is echt iets voor jou als je:

 • van sport en bewegen houdt;
 • een actieve juf of meester wilt worden;
 • kinderen wil helpen met het ontwikkelen van een gezonde levensstijl;
 • naast gewone lessen ook gymlessen wilt kunnen geven aan groep 3 t/m 8.

Naast een paar uur extra aandacht voor sport en bewegen per week, kost de sportklas je geen extra tijd ten opzichte van het reguliere pabo-programma.

Voordelen

 • Je beweegt zelf veel tijdens je studie.
 • Je krijgt extra kennis en ervaring op het gebied van bewegen en gezondheid in het basisonderwijs.
 • Je bent extra aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt: er is een toenemende behoefte aan leraren met een bevoegdheid bewegingsonderwijs.
 • De lessen bewegingsonderwijs van de sportklas vinden plaats bij Sportcentrum Olympos: een ruime en veelzijdige accommodatie die beschikt over verschillende indoor- en outdoorfaciliteiten. Kijk voor meer informatie op www.olympos.nl

Meer weten?

Neem dan direct contact op met een van onze docenten bewegingsonderwijs:

Bezoek onze open dag of een van onze meeloopdagen, voor meer informatie over de sportklas en bewegingsonderwijs.

Studieprogramma

Globaal ziet het programma van de sportklas er als volgt uit:

Jaar 1

In het eerste semester ga je anderhalf uur per week sporten onder begeleiding, waarbij bewegen op eigen niveau centraal staat. Er zijn geen studie- of stageopdrachten aan gekoppeld. In het tweede semester krijg je:

 • Per week twee uur bewegingsonderwijs.
 • Je studie: net als de studenten van de reguliere pabo volg je het vak kleutergym deel 1.
 • Je stage: je organiseert een sportdag voor de onderbouw en doet activiteiten met sportverenigingen in de buurt van je stageschool.

Jaar 2

 • Per week twee uur bewegingsonderwijs, met daarin ook weer bewegen op eigen niveau.
 • Je studie: net als de studenten van de reguliere pabo volg je het vak kleutergym deel 2 en koppelen we bewegingsonderwijs aan een gezonde levensstijl en welbevinden.
 • Je stage: je organiseert een sportdag voor de bovenbouw en maakt kennis met sportverenigingen in de buurt van je stageschool. Ook doe je samen met deze verenigingen activiteiten.

Jaar 3

 • Per week twee uur bewegingsonderwijs, waarin we starten met het eerste blok van de leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs.
 • Je studie:
 • o  Inrichten, organiseren en instrueren in bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8.
  o  Bewegen in de brede context (in pauzes, bewegingstussendoortjes, op het schoolplein).
  o  Afsluiting met een portfolio.
 • Je stage: naast je reguliere stage geef je twee uur bewegingsonderwijs bij een vakleerkracht.
 • Kinder-EHBO

Jaar 4 (alleen eerste semester)

 • Twee dagdelen per week les op de opleiding waarin blok 2 en 3 van de leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs aan bod komen.
 • Je studie:
  o  Observeren, leerhulp en begeleiding in bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8.
  o  Maatwerk en visie in bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8.
  o  Afsluiting met een portfolio.
 • Je stage: tien uur per week stage bewegingsonderwijs bij een vakleerkracht.

Toch niet zo sportief? Of wil jij de HU pabo aanvullen met andere interessegebieden? De gewone HU pabo in Utrecht en Amersfoort heeft tal van mogelijkheden om je te ontwikkelen op een manier die bij jou past.