Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

Studiebelasting en lesvormen

Je hebt ongeveer 15 uur in de week les (contacturen). De studielast van de studie bedraagt 40 uur in de week. We verwachten dat je alle doordeweekse dagen voor de studie beschikbaar bent van 8.30 tot 18.00 uur, met in een enkel geval uitloop tot 20.00 uur.

Je leert bij ons niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk (stage). Dat doe je individueel, digitaal én in leerteams. Deze mix waarin ook de digitale leeromgeving een belangrijke rol speelt noemen we blended learning. Meer lezen over blended learning?

Er zijn veel verschillende soorten lesvormen:

 • hoorcolleges
 • werkcolleges
 • projectgroepen
 • stage
 • simulatie
 • vaardigheidstrainingen
 • intervisie

Toetsing

Naast kennistoetsen (tentamens) maak je beroepsproducten (werkstukken). Gedurende de opleiding wordt je studievoortgang getoetst en aan het eind van je studie krijg je een assessment om je startbekwaamheid aan te tonen.

Keuzemogelijkheden

De eerste helft van het vierde jaar besteed je aan je profileringsruimte. Hiermee kun je je kennis verdiepen of verbreden.

Je kunt de profileringsruimte invullen door:

 • een minor
 • een premaster ter voorbereiding op een masteropleiding
 • een studieperiode in het buitenland (Study Abroad), je volgt dan twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland
 • een pakket aan keuzecursussen dat je zelf samenstelt
 • een minor bij een andere hogeschool of universiteit in Nederland; kijk op www.kiesopmaat.nl

Je kunt bij de HU kiezen uit meer dan honderd minoren. Hiervan bieden er tien verdieping bij de pabo:

 • Bewegingsonderwijs
 • Coördinator cultuureducatie
 • Dyslexie: signalering en begeleiding
 • Educational support – Educational Needs
 • Internationalisation and diversity in education
 • Specialisatie wereldvakken in het primair onderwijs
 • Spelende Wijs in groep 1 & 2 en VVE
 • Stilstaan bij gedrag
 • Teaching abroad (educatieve stage in het buitenland)
 • Vernieuwend leren met ICT en games

Maar ook door je te verbreden en unieke kwaliteiten te ontwikkelen kun je volgens ons een betere leraar worden. Kom bijvoorbeeld meer te weten over onderwerpen als filosofie, toegepaste psychologie, wereldreligies, kunst, cultuur, gezondheid of media. Doe journalistieke, leidinggevende of ondernemende vaardigheden op, verbeter je Engels, leer Spaans of Gebarentaal.

In cijfers

Studiebelastingsuren  
Aantal studiebelastingsuren
40 per week
   
Indeling studieweek  
Aantal lesdagen per week 4 lesdagen en 1 stagedag (jaar 1 en 2) of 3 lesdagen en 2 stagedagen (jaar 3)
Aantal uren zelfstudie per week 15 / 20 uren zelfstudie
   
Verhouding theorie/praktijk  
Theorie 60 procent
Praktijk 40 procent
   
Verhouding verplichte vakken/keuzevakken  
Verplichte vakken 85 procent
Keuzevakken 15 procent
   
Verhouding groepswerk/individueel werk  
Groepswerk 25 procent
Individueel werk 75 procent

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698