Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

Waarom bij de HU?

De Uithof

De HUpabo is gericht op het opleiden van leerkrachten die onze partners in het werkveld (basisscholen in de regio Utrecht en Amersfoort) graag willen hebben. Daarom focussen wij op:

  • De ontwikkeling van elke student tot een unieke leraar: ondernemend, kritisch en onderzoekend van aard, werkend vanuit eigen kracht, passie en visie.
  • Het vermogen om voor ieder kind passend onderwijs te verzorgen rekening houdend met alle kinderen (en de verschillen daartussen!) in de groep.
  • De positie die de leraar inneemt midden in de maatschappij en alle ontwikkelingen daarin op het gebied van o.a. cultuur, wetenschap, moderne media, burgerschap, zorg, onderwijs en opvoeding.

Kenmerken van de HUpabo

Kleinschalig en persoonlijk

De HUpabo is een kleinschalige opleiding. Dit betekent dat je je medestudenten en je docenten kent en er veel persoonlijke aandacht is. Studenten vinden dat er een goede sfeer heerst op de opleiding.

Opleidingsscholen in de regio

De HUpabo werkt samen met een groot netwerk aan opleidingsscholen in de brede regio Utrecht – Amersfoort. Onze opleidingsscholen hebben ervaring met het begeleiden van studenten en zijn daar ook in getraind.

Sterke koppeling theorie en praktijk

Wat je op de HU leert kun je gelijk vanaf het eerste jaar in de praktijk brengen tijdens je stage. Je stages sluiten steeds aan bij de vakken die je volgt en de door jou gemaakte keuzes in je studie.

Mogelijkheden van Hogeschool Utrecht

Terwijl je opleiding kleinschalig is kun je ook profiteren van de vele mogelijkheden die studeren bij een grote hogeschool je kan bieden. Zowel in Utrecht als Amersfoort studeer je in een dynamische omgeving met studenten van verschillende studies. Binnen en buiten je studie biedt Hogeschool Utrecht veel mogelijkheden om je horizon te verbreden.

Lesbevoegdheid in twee vakken

Aan de HUpabo kun je naast je basisonderwijsbevoegdheid ook een tweedegraadsbevoegdheid halen voor het vak Nederlands.

Academische lerarenopleiding primair onderwijs

Heb je een vwo-diploma en wil je onderwijs combineren met onderzoek? Dan kun je bij de HU de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) volgen. Je combineert dan de HUpabo met de universitaire studie Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698