Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

Beroepsperspectief

Wat kan ik worden?

Je wordt leraar in het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs of in het praktijkonderwijs. Heb je managementambities? Na een paar jaar voor de klas kun je binnen de school solliciteren naar een managementfunctie zoals bouwcoördinator of (adjunct-)directeur. Ook kun je specialiseren, bijvoorbeeld in het begeleiden van zorgleerlingen als intern begeleider of als ICT-coördinator.

Kans op een baan

De arbeidsmarkt voor afgestudeerde leraren basisonderwijs is goed. Er is een groeiend tekort aan leraren. Afhankelijk van de regio waarin je wilt werken vind je gemakkelijk een baan in het reguliere en speciaal basisonderwijs.

Veel afgestudeerde studenten vinden hun eerste baan in het onderwijs bij een van de opleidingsscholen uit het netwerk van de HU. Vaak is dat eerst een tijdelijke aanstelling, maar na een paar jaar hebben veel leerkrachten een vaste baan.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698