Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

Diploma

Met dit diploma kun je aan de slag als leraar in groep 1 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en in het praktijkonderwijs. Ook mag je je inschrijven in het lerarenregister. Lees meer hierover bij het onderdeel Beroepsperspectief. Je kunt ook doorstuderen.

Bij het diploma van een bachelor, master en Associate degree ontvang je een Engelstalig Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en ontvang je automatisch. Voorbeeld van een IDS.

Na het succesvol afronden van deze opleiding kun je de titel Bachelor of Education voeren.

Als je tijdens je opleiding de minor ‘Coördinator Cultuureducatie’ hebt gevolgd, dan ontvang je naast je diploma het certificaat Intern Cultuur Coördinator (ICC) dat wordt uitgegeven door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698